Şamanları Tanıyalım

/ 10 Aralık 2020 / 1.382 / yorumsuz
Şamanları Tanıyalım

Şamanlık birçok insan tarafından yanlış bilinenin aksine bir din değil, görüştür aslına bakarsak. Şamanlık, dünya felsefesini açıklayan bir yaşam rehberidir diyebiliriz. Şamanlar genellikle köylere ait olan yerel insanlardır. Şaman olmak ispat gerektirir ve bir törenle Şaman olduğunuzu köy halkına gösterirsiniz. Ebeveynlerden birinin Şaman olması veya çocukluktan beri yaşanan doğaüstü tecrübeler Şaman olmanın kanıtıdır. Orta Asya kökenli bir inanç sistemi olmakla beraber Amerika, Japonya ve Avustralya toplumunda etkileri görülmektedir.

Aynı zamanda Şamanlık Türkler’ in Müslümalığına geçmesinden önceki inanışı olarak bilinir. Şamanlar ak ve kara olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ak olanlar tedavi etme, büyü bozma gibi güçlere sahiptir; kara şamanların da kötü ruhlarla iletişim kurup o yönde hareket ettiği söylenir. Aynı zamanda Şamanların anaerkil bir topluluk olduğunu da belirtelim. Şamanların birtakım görevleri vardır: dua iletmek, hastalık tedavisi bulmak, medyumluk yani gelecek rehberliği yapmak, ruhlara rehberlik etmek, kurban merasimleri düzenlemek vb.

Eski zamanlarda şamanların anaerkil olduğundan bahsetmiştik. Bunun zamanla erkek baskınlığına dönüştüğünü söyleyebiliriz. Bunlar dışında Şamanların bir diğer belirgin özelliği genelde toplumdan kendini soyutlamış kişiler olmalarıdır. Şamanlık genelde doğuştan gelmekle beraber biraz da yetenek işidir ve bulunan özellikleri geliştirmek gerekir.

Şamanlık ve İslamiyet

İslamiyet’le bağdaşlaştırılan fakat aslında Şaman inanışından gelen birçok davranış ve aktivite vardır. Şamanlar kanın toprağa akıtılmasının felaketlere sebep olacağına inanırdı ve aynı inanış Osmanlı’da şehzadelerin idamında etkisini göstermiştir. Osmanlı hanedan üyeleri idam edilirken kanı yere akıtmamak adına yay ve kirişler kullanılmıştır. Su içerken başımızı tutmak da Şamanların su içerken akıllarının başlarından gideceğine inanmasından gelmektedir. Nazara inanmak ve nazar boncuğu da İslamiyet’le ilgili olduğu düşünülen fakat aslında Şaman inanışından gelen bir inançtır.

Bazen kötü bir olaydan bahsedilince “Allah korusun!” diyerek tahtaya vururuz yine bu da Şamanlarda kötü ruhların tahtalara sinmiş olduğuna inanıp vurarak onları kaçırmak istemesinden gelir. Şamanlara göre ruh fiziki bedeni 40 günde terk eder ve bu sebeple ölünün 40 çıkması beklenir, yeni doğan bebeği dışarı çıkarmak için 40 gün beklenir ve kırkı çıkınca da bebek yıkanır. Şamanların köpek ulumasını uğursuz sayması da bizlere taşınmıştır.

Gece tırnak kesmek de Şamanların kötü niyetli ruhların gece tırnakları ele geçirdiğine inanmasından gelmektedir. Kapıdan içeri girerken veya dışarı çıkarken sağ ayağı kullanma inancı da Şamanlarda sol ayağın uğursuzluk getireceği anlamına geldiğinden ortaya çıkmıştır.

Şamanlık ve İnanç Sistemi

Şamanlık çok tanrılı bir inanç sistemidir. Bazı belli başlı tanrılarından bahsedelim. Ülgen, iyilik tanrısı olarak bilinir ve kâinatın idaresiyle ilgilendiği söylenir. Yayık, Ülgen ve insanlar arasında iletişim kurulmasını sağlayan tanrıdır. Suyla, insanların bir nevi korumalığını yapmakla yükümlüdür. Utkucu, gökteki elçidir ve kurbanı Ülgen’e sunar. Karlık, kurban ayinini düzenleyendir. Yıldırım tanrısı, saklanan kötü ruhlara yıldırım göndererek yok etmektedir. Yo Kan, yer tanrılarının en kudretli olanıdır. Talay Kan, denizlerin hakimidir yani suyla ilişkilendirilmiştir. Ana Maygıl, ulusu koruyan tanrıçadır. Umay ise hayvan yavrularını ve çocukları korumakla yükümlü olan tanrıdır.

Günümüzde Şamanlık

Halen günümüzde uygulanan ve aslında Şaman inancından gelen birtakım adetlerden bahsedelim. Çocuk sahibi olma isteğiyle türbeye gidip bebekle ilgili bir simgeyi oraya bırakmak. Gerçekleşmesi istenen dilekler için ağaçlara çaput benzeri cisimler bağlamak. Şamanlıkta derelerin kutsal olduğuna inanılırdı ve günümüzde de Tunceli’de bulunan Munzur Çayı çocuk sahibi olamayan kadınların şifa bulması için geldiği bir yerdir. Hamileliğin son günlerinde yaşlı bir kadının annenin baş ucunda bıçak bilemesinin doğumu kolaylaştırdığı inancı da bir Şaman adetidir ve günümüzde Azeriler tarafından kullanılır. Ölen kişinin ölümü ardından yemek vermek.

Yola çıkan kişinin arkasından “Su gibi git, su gibi gel.” diyerek su dökmek de Şamanlardan bize zamanla birkaç değişikliğe uğrayarak geçmiştir. Kapı eşiğinde oturmanın uğursuzluk getireceğine inanmak da yine Şaman inancından gelir.

Şamanların Büyü Yapma Teknikleri

Şamanların büyü teknikleri kendine has olduğundan kimseyle hatta kendi aralarında birbirleriyle bile kolay kolay paylaşmazlardı. Buna rağmen pek çok araştırma yapılarak bazı büyü teknikleri öğrenilmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Bu büyü tekniklerinden bazıları şunlardır:

 • Özdeştirme Büyüleri: Değiştirmek istenilen durumun, nesnenin veya bireyin özdeşi bulunur veya oluşturulur. Değişim durumun, nesnenin veya kişinin özdeşi üzerinde gerçekleştirilir. Bu teknik en çok uygulanan ve bilinen büyüler arasında yer almaktadır. Fakat özdeş bulmak oldukça zordur. Özdeşlik dediğimiz kişiye ait olan bir parça veya ona benzeyen bir bez bebek değildir, karıştırılmamalıdır. Özdeş bulmada birtakım temel faktörler vardır ve göz ardı edilmemelidir. Öte yandan da istenilen değişiklik ve fiilen gerçekleştirilen değişiklik arasında da özdeşlik sağlanmalıdır, bu da oldukça zordur.
 • Geleceği Etkilemek veya Öngörmek ile İlgili Büyüler: Geleceği öngörmek kişinin tamamen yeteneğiyle, bunu keşfetmesi ve geliştirmesiyle mümkün kılınır. Bunu sağlamak için Şamanların yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler uçsuz bucaksızdır yani sınırı yoktur. Geleceği öngörmenin temeli aslında mantığa ve akıl yürütmeye dayanır. Geleceği öngörme konusuna gelecek olursak birçok insanın temel sorunudur diyebiliriz. Şamanlara göre geleceği öngörmenin ihtimali biraz düşük olsa da istenmeyen olayları engellemek kolaydır ve bu da bir nevi geleceği ön görmeyi mümkün kılar aslında. En anlaşılması zor ve karmaşık olan teknik de budur. Bu teknikte ustalaşıldığında diğer tekniklere pek rağbet gösterilmez. Bu tekniği başarabiliyorsanız tüm teknikler tamam demektir.
 • Sembolleştirme ve İsimleştirme Büyüleri: Özdeşleştirme tekniğinin aynısıdır diyebiliriz sadece biraz daha gelişmiş halidir. Bu teknikte de kişiyi, cismi veya durumu isimleştirmek/sembolleştirmek esası vardır.
 • Bütünleştirme ve Ayırma Büyüleri: Herhangi bir nesne, kişi ya da olaya arzu edilen bir şeyin eklenmesi veya çıkarılması adına uygulanan tekniktir. Bilinen bir yanlış vardır ki o da bütünleştirme için yapılan bir büyünün tersinin ayırma ile gerçekleştirileceğidir. Özdeşlik sağlanmazsa bu yöntemi gerçekleştirmek zor olabilir. Kişi, olay veya nesne eğer erişilemez durumdaysa mecburen özdeşlik büyüsü yapmak gerekir.

Şaman Büyüsü Nedir?

Öncelikle büyünün ne olduğundan kısaca bahsedelim. Doğaüstü gizli olan güçlerle ilişki kurup ya da kendinde gizli güç bulunan insanların birtakım nesneler yardımıyla faydalı, zararlı yad tamamen koruma amaçlı olarak yaptığı eyleme büyü diyebiliriz. Büyü temelinde çıkar sağlamanın yattığı bir eylemdir yani başlıca amacı her zaman için çıkar sağlamaktır. Büyü yapmak çok eski tarihlere dayanmaktadır.

Araç olarak kullanılabilecek çeşitli araçlar vardır: şeytanlar, cinler, ölmüş/canlı hayvanlar vs. Yani bilinen ve sıradan yollar dışında yollarla insani istekleri gerçekleştirmek için kullanılan bir araçtır. Büyü, tanrısal veya dünya dışı ile ilgilenmenin aksine tamamen insana ait durumlarla ve eylemlerle ilgilenmektedir.

Şaman büyüsü konusundan bahsedecek olursak Şamanlar tamamıyla büyücü olmak dışında rahip, sanatçı, elçi, otacı gibi özellikleri bulunan bireylerdir. Mucizevi bir şekilde hastalıkları iyileştirebilirler, bolluk getirebilirler, kötü ruhlardan kişileri arındırabilirler. Şaman büyüsü felsefesinde tüm doğaya saygılı olmak, ruh sahibi olan tüm varlıklarla uyum sağlamak oldukça gerekli ve önemlidir.

Şaman Büyüsü Yapmanın Önemli Noktaları

Şaman büyüsü, tek bir amaç için yapılmaz yani birçok amaç için yapılabilmektedir. Aklınıza gelebilecek her türlü isteği, ihtiyaçları şaman büyüsü sayesinde yerine getirebiliriz. Bunlara örnek olarak gösterebileceğimiz konular da aşk, öldürme, bereket, bağlama, geri döndürme, rızık olabilir. Bu tür konularda vefk yani bir nevi tılsım hazırlama işi genelde Esma-ül Hüsna veya ayet okunarak iyi niyetli şekilde gerçekleştirilir. Kötü amaçlı konularda yapılan şaman büyüsü ise çok eskidir ve kendine özgü özel bir dikkat gerektirir ve herkes tarafından bilinmez.

Mümkün olduğunca Şamanlık hakkında oldukça geniş kapsamlı bilgi ve donanım sahibi, güvenilir, gerçek medyumlar tarafından yapılması gerekir.

Şaman Büyüsünün Etkisi Altında Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?

*Evlerinize veya işyerlerinize bir anda bereket geldiyse,

*Kalbinize sevgi ve muhabbet etme isteği dolduysa ve engel olamadan bir kişiyi düşünüyorsanız,

*Evinizi terk eden kişi pişman olup geri dönme kararı aldıysa,

*Yeni bir iş bulduysanız veya mevcut olan işinizde kıdem yükselmesi yaşadıysanız,

*Çok basit bir sebepten ayrılık veyahut küsme raddesine geldiğiniz halde bir anda sevgi dolu biçimde birbirinize yaklaştıysanız,

*Kesinlikle umulmayan bir zamanda evleneceğiniz kişiyle karşılaştıysanız şaman büyüsü etkisi altında olma ihtimaliniz oldukça yüksektir diyebiliriz, bu sayılanlar şaman büyüsü belirtileri arasındadır. 

Şaman Büyüsünü Bozmak İstiyorsak

Aslına bakılırsa şaman büyüsü iyi niyetle yapıldığında bozulmasına gerek yoktur. Siz tılsımı yok ederseniz veya dua etmeyi bırakırsanız büyünün etkisi otomatikman yok olacaktır. Kötü amaçlı yapılan bir şaman büyüsünü bozmak isterseniz ise uzman, deneyimli bir medyuma başvurmanız gereklidir. Umulmadık bir anda iş, aile veya sosyal hayatınızda olumsuz olaylar yaşamaya başladıysanız üzerinizde kötü niyetle yapılmış bir şaman büyüsü etkisi olabilir. Böyle bir durumda uzman bir medyuma göründüğünüzde büyünün etkisinden kolayca kurtulmanız mümkün olacaktır.

Şaman Büyüsü Yaptırmak İstiyorsak Kime Başvurmalıyız?

Elbette ki işinin ehli, yetenekli, bilgili, donanımlı gerçek medyumlara başvurmalısınız. Her medyum şaman büyüsü yapmayabilir çünkü fazlaca deneyim ve bilgi isteyen bir büyü çeşididir. Şaman büyüsü yapanlar kötü niyetli yaklaşım ve çalışmaları kabul etmezler ve oldukça prensipli çalışmaktadırlar. Şaman büyüsü yapan kişiler genellikle sade ve mütevazı bir hayat yaşarlar. Telefon numaraları ve adresleri ulaşılabilirdir, sürekli değişmez. İsteklerinizin karşılanmasını istiyorsanız ve artık çaresizliğinize bir son vermek istiyorsanız doğru ve güvenilir bir medyum bulmanız şarttır.

Şaman Büyüsünü Neden Yaptırmak İsteyebilirsiniz?

İnsanlar isteklerini gerçekleştirmek sebebiyle bir arayış içine girer. Şaman büyüsünün etkisini ve güçlülüğünü öğrendiklerinde bu büyüyü yaptırmaya karar verirler. Eski çağlara ait büyüler daha etkilidir ve şaman büyüsü de çok eski çağlardan ve topluluklardan günümüze kadar gelmiştir. Eğer siz de;

 • Huzurlu ve mutlu bir aşk yaşamak istiyorsanız,
 • Sevdiğiniz kişinin sizi çok sevmesini istiyorsanız,
 • Bela ve musibetlerden korunmak istiyorsanız,
 • Eşinizin gözünün dışarda olmamasını ve eve bağlanmasını istiyorsanız,
 • Maddi/manevi kısmetinizin açılmasını istiyorsanız,
 • Bolluk ve bereket bekliyorsanız,
 • Maddi olarak rahatlığa kavuşmak istiyorsanız,
 • Evi ve sizi terk eden eşinizin geri dönmesini istiyorsanız,
 • Cin ve büyü etkisi altındaysanız ve çıkmak istiyorsanız aradığınız büyü şaman büyüsü

Şamanlar zorlukların bir formalite olduğu ritüelini savunurlar. Siz de kısmet veya bolluk için şaman büyüsü yaptırmak, size yapılmış şaman büyüsünü bozmak veya şaman büyüsü etkisi altında olup olmadığınızı bilmek istiyorsanız kısacası aynı Şamanlar gibi zorlukları bir formalite haline getirmek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Amacım sizlerin isteklerini gerçekleştirmek adına elimden gelenin en iyisini yaparak sizi isteklerinize kavuşturmaktır. Yıllardır edindiğim tecrübelerim, engin bilgilerim ve üstün yeteneğimle her zaman yanınızdayım.