Kağıt Yakılarak Yapılan Aşk Büyüleri

/ 24 Mayıs 2021 / 17.022 / yorumsuz
Kağıt Yakılarak Yapılan Aşk Büyüleri

Kağıt yakılarak yapılan aşk büyüleri gibi büyüler, medyum hocalar tarafından yapılan aşık etme durumlarında oldukça etkilidir. Medyumlar bu büyüleri hazırlarken kağıt üzerine bazı yazılar yazar ve şekiller çizerler. Kâğıt ile yapılan büyüler birçok işlemde kullanılan klasik bir tekniktir. Kâğıt yakılarak yapılan büyüler özellikle kişileri etkilemek için yapılan büyüler arasında yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Kağıt üzerine yazılar yazılarak ve şekiller çizilerek yapılan büyülerde bu kâğıtların bir kısmı yakılmakta, bir kısmı da gizli bir yere saklanmaktadır. Bu büyülerin içerikleri de oldukça önemlidir. Etki altına alınmak istenen kişinin şahsi bilgilerinden farklı olarak tılsımlı sözcükler söylenmekte ve farklı şekiller çizilmektedir.

Kağıt yakılarak yapılan aşk büyüleri işlemlerinde medyum hocalar yaktıkları bu kağıtların küllerini, deniz, göl, akarsu gibi büyük sulara atmaktadır. Aynı şekilde kimsenin kullanmadığı bölgelere külleri savurarak yok olmalarını sağlamaktadırlar. Kâğıt yakılarak yapılan aşk büyüleri hem ak büyüler de hem de kara büyülerde sık olarak tercih edilmektedir. Medyum hocalar için bu büyüleri yapmak oldukça kolaydır ve yapılan büyüden sonuç alma süresi de fazla sürmemektedir.  Bunlara örnek olarak muska işlemleri verilebilir. Bilindiği üzere muska işlemleri de kağıt üzerine yazılmaktadır. Bu işlemlerin etkileri bittikten sonra da muskalar ya yakılarak ya da gömülerek yok edilmektedirler.

Kağıt Yakılarak Yapılan Büyüleri Hangi İşlemlerde Kullanılabilir?

Kağıt yakılarak yapılan büyüler hangi işlemlerde kullanılabilir? Diye incelediğimizde şu cevapları verebiliriz. Eski zamanlardan günümüze kadar gelen süreçte hala ilgi odağı olan büyüler birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Medyum hocalar ilim sahibi insanlar olduğu için büyü yapımında farklı türden malzemeler kullanmaktadır. Günlük hayatta çözüme ulaştırılamayan sorunlar olduğunda medyum hoca başvurulan ilk seçenekler arasında yer almaktadır. Medyum hocalar hangi büyü türünde hangi işlemi uygulayacağını bildikleri için işlem için kendilerinden yardım isteyen kişilere zarar vermeden sorunlarını kolay bir şekilde gidermektedirler.

Birçok medyum hoca kağıdın kolay ulaşılabilirliğinden dolayı kağıt ile büyü yapmayı tercih etmektedir. Aynı zamanda kağıt ile yapılan büyüler kısa sürede sonuç verdiği için sık olarak tercih edilmektedir. Bu sebepten dolayı medyum hocalar seçimlerini kağıt yakılarak yapılan büyülerden yana kullanmaktadır. Kâğıt yakılarak yapılan aşk büyüleri kişilerin ömür boyu mutlu olmalarını sağlamaktadır ve etkileri de kalıcıdır.

Kağıt Yakılarak Yapılan Aşk Büyülerinde Hangi Dua Kuvvetlidir?

Kağıt yakılarak yapılan aşk büyülerinde hangi dualar kuvvetlidir diye baktığımız da şu cevabı verebiliriz. Muska, vefk gibi işlemler kağıt üzerine yapılmakta ve dualar edilmektedir. Aşk büyüsü yaparken medyum hocalar bazı tılsımlı sözcükler söylemektedir. Aşağıdaki dua kağıt yakılarak yapılan aşk büyüsünde oldukça etkilidir.

 • Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.

Kağıt yakılarak yapılan aşk büyüsünde kağıdı yakarken bu tılsımlı sözcükleri kullanmaktadır.

Kağıt yakılarak yapılan aşk büyüleri
Kağıt Yakılarak Yapılan Aşk Büyüleri

Kağıt Yakılarak Yapılan Aşk Büyülerinde Bağlanmak Mümkün Müdür?

Kâğıt yakılarak yapılan aşk büyülerinde bağlanmak mümkün müdür? Diye baktığımız da bu soruya kesinlikle evet cevabı verebiliriz. Çünkü kağıt ile yapılan aşk büyülerinde medyum hoca kağıdı yaktıktan sonra yapılan kişide yaptıran kişiye karşı bir bağlanma olmaktadır. Bu sayede her iki cins de istedikleri zaman istedikleri kişilere aşk büyüsü yaptırarak bağlayabilmektedirler.

Büyü yaptıracak kişiler medyum kişiye başvurup arzularını dile getirirler. İsteklerini belirtikten sonra medyum bu kişilerden yapılacak büyü için bazı malzemeler talep etmektedir.

Bu malzemeler ise kağıt, kalem, karton, çakmak ve iptir. Bu malzemeler temin edildikten sonra medyum hoca büyü işlemine başlamaktadır. Medyum hoca büyüye öncelikle kâğıda yazı yazarak başlar. Ardından ipe düğüm atar.  Attığı her düğümün ardından da tılsımlı söz söylemektedir. Bundan sonra kağıdı ip ile bağlar ve ateşe atar. Ateşin alevlenme gücü ile birlikte de büyü yapılan kişinin yaptıran kişiye karşı aşkı alevlenmektedir. Bu büyünün etki etme süresi yaklaşık olarak bir aydır. Kâğıt yakılarak yapılan aşk büyüleri sayesinde insanlar sevdikleri kişileri kendilerine bağlamaktadır.

Kağıt Yakılarak Yapılan Aşk Büyülerinde Neler Yapılır?

Kağıt yakılarak yapılan aşk büyüleri işlemlerinde neler yapılır sorusunu şu şekilde cevaplayabiliriz. Öncelikle bu işlem de izlenmesi gereken bazı adımlar vardır. İlk önce boş bir kağıt üzerine büyü yapılacak kişinin adı yazılır. Ardından dışarıda ateş yakılır ve bu kağıt ateşe atılır. Kâğıt ateşte yanarken bazı tılsımlı sözcükler söylenmektedir. Bu tılsımlı sözcükler ise;

 • Allahumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ-seyyidina Muhammedin ellezi tenhallü bihi’l ‘ukadu ve tenfericu bihi’l-kürabu ve tukdâ bihi’l-havâicu ve tünâlü bihi’r-rağâibu ve husnu’l-havâtimi ve yusteska’l-ğamâmu bi-vechihi’l-kerîmi ve ‘alâ âlihi ve sahbihi fî-külli lemhatin ve nefesin bi-‘adedi külli ma’lûmin lek. Allâahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin, salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâali vel âfât, ve takdî lenâ bihâ cemî’al hâcât, ve tutahhirunâ bihâ min cemî’isseyyi’âat ve terfe’unâ bihâ indeke a’ledderecâat, ve tübelliğunâ bihâ aksa’l gayât, min cemî’il hayrâti fi’l hayâti ve ba’del memâat, inneke alâ külli şey’in kadîr.Subhanel müneffisü an külli medyün. Subhanel müferricü an külli mahzun. Subhane men ceale hazainehü beynel kafi ven nun. subhane men ize erade şey en yekule lehü kün feyekün. Ya müferricü ferric. Ya müferricü ferric. Ya müferricü ferric. Ya müferricü ferric. Ferric anni hemmi ve gammi fercen acilen gayra acilin bi rahmetike ya erhamer rahımiyn.

Bu tılsımlı sözcükler ile dua edildikten sonra Salavat getirilir. Ardından kâğıtta ismi yazılı olan kişinin yaptıran kişiye aşık olması ve bağlanması istenmektedir.

Kağıt Yakılarak Yapılan Aşk Büyülerinin Sonuçları Nelerdir?

Kağıt yakılarak yapılarak aşk büyüleri, alanında uzman medyum hocalar tarafından yapıldığında olumlu sonuçlar vermektedir. Bu sonuçlar nelerdir diye bakalım.

 • Aşk için engel olan bütün sorunlar ortadan kalkmaktadır.
 • İlişkilerinde sorun olan çiftler sorunlarını ortadan kaldırarak mutluluklarını uzun yıllar sürdürmektedirler.
 • İkili ilişkilerde gurur yapan kişiler gururlarından vazgeçerler.
 • Çiftlerin mutsuz olmaları için uğraşan kişilerin yaptıkları gerçekleşmez.
 • Uzak mesafelerde olanların sorunları ortadan kalkar.
 • Sevilmeyen gelin ya da damat varsa bu gibi durumlar ortadan kalkar.

Kağıt Yakılarak Yapılan Aşk Büyülerinde Vefk Nasıl Uygulanır?

Kağıt yakılarak yapılan aşk büyüleri kesinlikle medyum hocalar tarafından yapılmalıdır. Ruhani varlıklar aracılığı ile yapılan büyü işlemleri eğer evde kişinin kendisi tarafından yapılırsa büyünün ters etkileri ile karşılaşabilir. Bu uygulamaları daha önceden yapan kişilere bu büyüler yaptırılırsa kısa sürede olumlu sonuçlar elde edilmektedir. Vefk ile yapılan aşk büyüleri uygulamalarında bazı adımlar uygulanmaktadır. Bu adımları şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Bu vefk uygulamasında iki adet kağıt kullanılmaktadır. Birine kişinin adı, diğerine de aşk cümleleri yazılmaktadır.
 • Ardından her iki kâğıtta iç içe geçecek şekilde katlanmaktadır.
 • Bu işlemden sonra kağıtlar açık havada yakılmaktadır.
 • Kâğıtlar yakıldıktan sonra küller olduğu yere bırakılmaktadır.
 • Ortamda bırakılan bu küller, rüzgarın etkisi ile savrulmakta ve iki kişi arasında aşk duygusu oluşmaktadır.
Kağıt yakılarak yapılan aşk büyüleri
Kağıt yakılarak yapılan aşk büyüleri

Kağıt Yakılarak Yapılan Aşk Büyüleri Uzaktan Etki Eder Mi?

Kağıt yakılarak yapılan aşk büyüleri uzaktan yapıldığında da etkisini göstermektedir. Önemli olan konu büyülerin alanında uzman medyum hocalar tarafından yapılması gerektiğidir. Uzaktan kağıt yakılarak yapılan aşk büyüsünde öncelikle kişinin isminin üzerine bazı tılsımlı sözcükler söylenmektedir. Ardından boş bir kâğıda dileklerin yazılması gerekmektedir. Bu işlemin ardından kağıt yakılarak küllerinin gömülmesi gerekmektedir.

Kağıt Yakılarak Yapılan Aşk Büyülerinin Ruhsal Sonuçları Nelerdir?

Kağıt yakılarak yapılan aşk büyüleri bazı ruhsal sorunlara neden olmaktadır. Olumlu sonuçlar doğuran bu kağıt yakılarak yapılan aşk büyülerinin neden olduğu sonuçlar arasında kişinin aşk duygusu oluşmaktadır. Özellikle daha önceden aşk duygusu yaşamayan ve aşktan korkan kişiler bu durumdan zevk almaktadırlar. Özel duygular hissetmeye başlarlar. Sürekli olarak heyecan duygusu yaşamaktadırlar. Büyü yapılan kişilerde genellikle geceleri uyku sorunu yaşamaktadırlar.

Kağıt Yakılarak Yapılan Aşk Büyüleri Zararlı Mıdır?

Kağıt yakılarak yapılan aşk büyüleri her ne kadar kişilerin üzerinde olumlu etkiler yaratsa da herhangi bir yanlışlık yapılması halinde tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Kâğıt yakılarak yapılan aşk büyülerinin zararları etkileri ise şunlardır;

 • Büyü yapılan kişilerde aşk yerine nefret duygusu başlar.
 • Geceleri uyurken korkarak uyanma nöbetleri sıklaşır.
 • İkili ilişkilerde sevgilerin arasına soğukluk girer.
 • Evli çiftler boşanma aşamasına gelir.
 • Çiftler arasında aldatma olayları artar.
 • Aile içinde huzursuzluk artar.

Bunlar da büyünün yanlış yapılmasına bağlı olarak ortaya çıkan sorunlardır. Bu sebepten dolayı büyü türü ne olursa olsun büyü yaptırmak isteyen kişiler ilim sahibi medyum hocalardan yardım almalıdırlar.

Kağıt Yakılarak Yapılan Aşk Büyülerini Bozmak Mümkün Mü?

Kağıt yakılarak yapılan aşk büyüleri kişilerin mutlu hayat sürmesi ve evlenmek isteyenlerin sevdiğine kavuşması için yapılmaktadır. Peki yapılan bu büyü türünü bozmak mümkün müdür? Onu inceleyelim.

Yukarıda da bahsedildiği üzere büyüler uzan kişiler tarafından yapılması gereken işlemlerdir. Evde büyü yapmak ve bozmak oldukça sakıncalıdır. Aşk büyüleri eğer kötü amaç ile yapılırsa aile içinde huzursuzluk çıkar ve çiftler ayrılma noktasına gelmektedir. Büyü Bozma işlemleri de medyumlar tarafından yapılması gerekmektedir. Kağıt yakılarak yapılan aşk büyüleri bozulduktan sonra etkisini hemen kaybetmektedir. Eşler veya sevgililer arasındaki aşk duygusu yerini nefret duygusuna bırakmaktadır. Ancak yapılan aşk büyülerini bozmak bazen faydalıdır. Örneğin kişinin sevmediği biri ile beraber olması durumunda büyü kolaylıkla bozulmaktadır.

Tıpkı büyü yapımında olduğu gibi büyü bozarken de ruhani varlıklardan destek alınmaktadır. Bu sebepten dolayı kişi kendi kendine büyü bozma işlemine kalkışmamalıdır. Olası bir yanlış da bu ruhani varlıklar hem büyüyü yapan kişiye hem de büyü yapılan kişiye bir ömür boyu musallat olmaktadır. Bu gibi durumlarda büyü yaptırmak veya bozdurmak isteyen kişiler medyum hocalara gitmeli ve onlardan destek almalıdır. Aksi halde bir ömür boyu bu ruhani varlıklar ile yaşamak zorunda kalabilirler.