Büyüler Hakkında Bilmediğiniz Gerçekler

/ 24 Şubat 2023 / 672 / yorumsuz
Büyüler Hakkında Bilmediğiniz Gerçekler

Büyüler Hakkında Bilmediğiniz Gerçekler

Büyüler hakkında bilmediğiniz gerçekler bu makalede açıklanıyor. Halk arasında “büyü yapmak” çok dar anlamında kullanılmaktadır ve sanki büyü yapmak deyince “kötü büyü” yapmak akla gelmektedir. Oysaki olumsuz büyülerin yanı sıra olumlu büyüler çok daha fazla yapılmaktadır. Kişinin sağlığına kavuşması, sınav başarısı, bolluk bereket ve iş bulmak, gebe kalabilmek, evlenebilmek ve hatta çocuğa nazar değmesin diye nazarlık takmak bile olumlu büyü örneğidir.

 

Büyü Nedir? Kökeni Nedir?

Büyü nedir; Olumlu veya olumsuz sonuçlar almak için olayların gündelik akışını değiştirmek amacıyla yapılan uygulamaların tamamına büyü denir. Büyünün kökeni İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi kitaplı ve peygamberli Semavi dinlerden daha eskidir. İnsanlık tarihi kadar geriye gider. Büyüler hakkında bilmediğiniz gerçekler büyülerin dinler indirilmeden önce halkın yaşantısının birer parçası olduğudur. Şaman Türkleri, Mayalar, Aztekler, Anorjinler gibi kadim kabileler büyüsel uygulamaları sıkça kullanmaktaydı.

Günümüzde batıl inanç olarak adlandırılan tüm inanmalar, İslam öncesi hayatın önemli birer parçasıydı ve her birinin bir sebebi vardı. Büyü ile batıl inanmalar ortak kökene dayanır. Örneğin sabah ilk siftah yapan esnafın parayı yere atmasının kökeninde hasat zamanı ilk ürünleri veya ilk kazancı yer-su tanrılarına armağan etmek için yere saçma geleneği yatar. Bu bir çeşit kurban geleneğidir, ilk ürünün tanrı için kurban edilmesinin bereketi arttırdığına inanılır. Bu da bir büyüdür, bunun gibi günümüzde halen uyguladığımız fakat nedeni bilinmeyen pek çok batıl inancın kökeni büyüdür. Fakat bunların büyü olduğunu bilmeyiz. Çünkü kelime anlamı daha geniştir.

Büyüler, sempatik büyü, ak büyü, kara büyü, aktif büyü, pasif büyü olarak çeşitlenir. Sempatik büyünün iki alt kolu vardır; bunlar temas büyüsü ve taklit büyüsüdür.

  • Pasif Büyü: Tehlike kötülük ve dışsal zararlardan korunmak için yapılır. Hastalık ölümden korunma, malın mülkün ve evin barkın korunması.

Örnek: Nazar değmesin diye muska takmak, nazar değmesin diye nazarlık takmak vs.

  • Aktif Büyü: Bir olayı oldurmak için, kişimin iradesini etkilemek için, olayların akışını değiştirmek için yapılan büyülerdir.

Örnek: Evlenmek için, kısmet açmak için, gebelik için, geç konuşan, geç yürüyen çocuğu konuşturmak yürütmek için yapılan işlemler vs.

 

 

Kuran’da Büyü ve Sihir ile İlgili Ayetler

Kur’an- ı Kerim’de Büyü ile ilgili ayet ve sureler aşağıda yazılmıştır. İlk sayı sure numarasıdır ve / işaretinden sonra gelen sayılar ayet numaralarıdır.

Bakara Sure 2 Ayet 102, Enam 6/7, Araf 7/ 109, 112, 113, 120, Yunus Sure 10 Ayet, 2, 76, 77, 79, 80, 81, Hud 11/7, Hicr 15/15, İsra 17/47, Taha 20/ 58, Enbiya 21/ 3, Fürkan Sure 25 Ayet 8’dir.

Büyüler hakkında bilmediğiniz gerçekler ve daha fazlası için sitemizdeki diğer yazıları okuyabilirsiniz.