Yumurta Büyüsü Nedir?

/ 29 Aralık 2020 / 63.939 / yorumsuz
Yumurta Büyüsü Nedir?

Yumurta büyüsü, adından da anlaşıldığı gibi yumurtanın malzeme olarak kullanılması ile yapılan bir büyü çeşididir. Yumurta büyüsü, genellikle kişisel olarak evde yapılan bir büyüdür. İzlenecek her bir adım dikkatlice takip edilerek uygulama yapıldığında sonuç alınabilecek bir büyüdür. Basit malzemeler yardımı ile evde belirli bir rutin içerisinde tılsımlı sözcükler söylenir, dilek dilenir ve istenen her ne ise ona odaklanılır, sağ el ile yumurta kırılır sarı kâğıt üzerine akması sağlanır ve sonrasında kurumaya bırakılır.

24 saat sonrasında kâğıt gerektiği şekilde kıvrılır ve evden belirli bir uzaklıkta toprak içerisine gömülür sonrasında büyünün etkisini göstermesi ve arzulanan dileğin gerçek olması için beklenir. Yumurta büyüsü yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus büyü yapılacak ortamın sakin ve sessiz olmasıdır. Ruhani güçler ile de iletişime geçileceği için loş bir ortam ya da sadece mum ışığı ile aydınlatılmış bir ortam olması gerekmektedir.

Kişinin istediğine odaklanıp dileğini dilemesi gerekmektedir. Dileğini sesli ya da sessiz bir şekilde belirli bir sayıda tekrar etmesi gerekmektedir. Büyü eylemini uygularken gerekli tılsımlı sözcükleri de belirli bir sayıda tekrar etmesi gerekmektedir. Büyü yapan kişinin yönü kıbleye dönük olmalıdır.

Yumurta Büyüsü Ne için Yapılır?

Yumurta büyüsü temelde istenen bir şey için dilek büyüsüdür. Günümüzde ise yoğun olarak aşık etmek ya da eşleri, sevgilileri ayırma amaçlı yapılmaktadır. Yumurta büyüsü doğru şekilde yapıldığında ne niyetle yapıldıysa o yönde bir sonuç alınır. Yumurta büyüsü etkisi çok güçlü olduğundan özellikle platonik aşk yaşayanlar bu büyü yöntemine başvurmaktadırlar.

Yumurta büyüsü yapılan kişi üzerinde fiziksel olarak çok büyük belirtiler gözlenmez. Özellikle aşk büyüsü amaçlı yapılan yumurta büyüsü etkileri büyü yaptıran kişiyi düşünmek ve özlemek ile belirti gösterir. Fakat, üzerine büyü yapılmış olan kişi mantıksız hal ve tavırlar içerisine girmez, yaptığı her hareket için mantıklı sebepleri vardır. Yumurta büyüsü çiftleri ya da eşleri ayırmak için de çok sayıda kişi tarafından yapılmaktadır.

Çiftleri ayırmak için yapıldığında da üzerinde büyü olan kişi mantıklı sebepleri bahane ederek ayrılır ve kendisine büyü yaptırmış olan kişiye yakınlık duymaya başlar. Yumurta büyüsü aşk için yapıldığında büyüyü yapan kişi kendisini arada bir büyü yaptığı kişiye göstermelidir. Arada bir kendisini göstererek arzu ettiği kişiye kendisini hatırlatır ve büyü de daha etkili bir biçimde tutar. Yumurta büyüsü başka dilek ve istekler için de yapılabilmektedir.

Yumurta Büyüsü Kaç Günde Tutar?

Yumurta büyüsü yapıldıktan sonra 24 saat kuruması beklenir, bu süreçte evde güvenli bir yerde muhafaza edilir. Kuruduktan sonra büyü yapılmış olan kâğıt belirtilen biçimde katlanır ve evden belli bir uzaklıkta toprak içerisine gömülür. Bu süreç içerisinde çok sık olmayacak şekilde üzerine büyü yaptığınız kişiye kendinizi göstermelisiniz. Yaklaşık olarak iki hafta içerisinde büyü tam etkisini gösterecektir.

Bazı özel durumlar içeren ya da yapılma aşamasında uygulanan adımlara göre değişkenlik gösterebilen tutma zamanları da vardır. Evde bireysel olarak uygulanan bir büyü olduğu için izlenecek doğru yollar eksik yapıldığında büyü tutmayabilir de. Bu sebeple en güvenilir olanı bir medyum ile ortak çalışma içerisinde yumurta büyüsünü yapmak en doğrusu olacaktır.

Medyumlar, yumurta büyüsü yapmak isteyen kişiye bir anlamda rehberlik edebilirler. Doğru ve uygun eylemler sırası ile yapıldığında ve niyet edilen isteğe odaklanarak yapılacak olan yumurta büyüsünün tutma olasılığı oldukça yüksektir.

Özellikle platonik aşk yaşayan kişilerin başvurduğu yumurta büyüsü hızlı etki göstermesi sebebiyle de çok sayıda kişi tarafından tercih edilmektedir. Ayrıca kullanılacak malzemelerin kolay ulaşılabilir ve uygun maliyetli materyaller olması da çok sayıda kişi tarafından tercih edilen bir büyü çeşidi olmasının önemli sebeplerindendir. Platonik aşk yaşayan kişilerin sabırsız tavırları da göz önünde bulundurulduğunda arzu ettiği kişiye bu kadar hızlı kavuşmak yumurta büyüsü ile oldukça mümkün görünmekte. Yumurta büyüsü yaptıran çok sayıda kişi olumlu sonuçlar aldıklarını belirtmişlerdir.

Kimler Yumurta Büyüsü Yapabilir?

Yumurta büyüsü, diğer büyülerin aksine daha çok ev ya da sakin bir ortamda bireysel olarak yapılabilen bir büyü çeşididir. Uygulaması ve izlenecek yolları diğer büyüler kadar detaylı ve zorlayıcı değildir. Yine de yumurta büyüsü yapacak kişiler bazı hususlarda dikkatli olmalıdırlar.

Özellikle ne için yumurta büyüsü yapmak istediği konusunda doğru ve net bir biçimde ne istediğini ya da dilediğini belirterek dilekte bulunmalıdır. Tercihen konsantrasyon ve yapılacak büyüde herhangi bir dış etken etkisinde kalınmaması için loş bir ortamda, özellikle mum ışığı ile aydınlatılmış bir ortamda, tamamen sessiz ve sakin bir şekilde uygulanmalıdır. Yumurta büyüsünü yapacak kişinin yönü kıbleye dönük olmalıdır.

En önemli hususlardan biri de büyü uygulamasında yapılacak işlemler için kişi sağ elini kullanmalıdır, sol eli ise kalbinin üzerinde olmalıdır. Doğru bir biçimde gerekli adımlar sırası ile takip edilip uygulandığında yumurta büyüsü isteğe yönelik bir sonuç verecektir.

Kişi özellikle iyi niyetli bir biçimde dileğini dile getirmelidir. Sırası ile ve belli adetlerde tılsımlı sözcükler söylenerek gerekli uygulamalar yapılabilmektedir. Bireysel olarak uygulanabiliyor olsa da yumurta büyüsü yapmadan önce de bir medyuma danışmak doğru bir karar olacaktır. Medyum kişi bireysel olarak yapacağınız yumurta büyüsü ile ilgili yapılacakları ve söylenecek tılsımlı sözleri doğru bir biçimde öğrenmek konusunda iyi bir rehber olabilir.

Yumurta Büyüsünün Etkileri

Yumurta büyüsü belirtileri, yapılma amaçlarına göre farklı belirtiler gösterebilmektedir. Yumurta büyüsü yaygın olarak aşk için ya da çiftleri ayırmak için yapıldığı bilinen bir büyüdür. Kişilerin evde bireysel olarak uygulayabilecekleri bir büyü olması sebebiyle de çok sayıda kişi tarafından uygulanmaktadır.

Yumurta büyüsü sadece aşk için değil istenilen ya da dilekte bulunulan herhangi bir konuda da yapılabilir. Aşk ya da ayırmak amaçlı yapılan yumurta büyülerinde ise üzerine büyü yapılmış olan kişi de bazı belirtiler gözlemlemek mümkündür. Büyü yaptıran kişiyi sürekli düşünmek, uyku düzensizlikleri, büyü yaptıran kişiyi sürekli rüyasında görmek ve özlemek gibi belirtiler başlıca gözlemlenenleridir.

Ayırmak için yapılan yumurta büyüsünün etkileri ise çiftler arasında kavga ve cinsel olarak soğuma ile ayırmaya yönelik girişimin sonuçları olabilmektedir. Üzerine büyü yapılan kişi büyü etkisi altında olduğunu anlamayabilir. Mantık dışı hal ve hareketlerde bulunmazlar. Fakat, büyü etkisi ile iradesi dışında büyü yaptıran kişiye yoğun bir bağlılık duyar. Yaklaşık iki hafta içerisinde etkisini gösteren yumurta büyüsü belirtileri büyü yapıldıktan hemen sonra başlayabilir. Büyü yapan kişinin yürekten dilek dilemesi ve tam odaklı bir biçimde yumurta büyüsünü yapması beklediği sonuçları kısa sürede alması açısından önemlidir.

Yumurta Büyüsü için Gerekli Malzemeler ve Yapılışı

Yumurta büyüsü yapmak için gerekli malzemeler, bir adet yumurta, sarı renkli bir kâğıt, tercihen mum ışığında sessiz bir ortam. Bu gereklilikler sağlandığında büyüyü yapacak olan kişi dileğini yürekten istemelidir. Ruhani varlıkların da yeteneklerinden faydalanabilmek adına 17 defa tılsımlı sözcükleri tekrar etmelidir. Bu işlemleri yaparken yönü kıbleye dönük olmalıdır. Sonrasında belirtilen dileğini tılsımlı sözcükler ile sesli bir şekilde söylemelidir ve sağ eli ile sarı kâğıt üzerine yumurtayı kırmalı ve üzerine akıtmalıdır.

Bu esnada sol el de kalp üzerinde olmalıdır. Kırılan yumurta sağ el işaret parmağı ile karıştırmalı ve dileği tekrar etmeye devam etmelidir. Sonrasında kâğıt yatak odasında bir yerde kurutulmalı ve sonrasında yedi gün saklanmalı. Yedi gün sonunda evden belli bir mesafe uzaklıkta toprak altına gömülmeli. Yaklaşık iki hafta sonunda yapılan yumurta büyüsü sonuç verecektir. Yapılan büyü bir kişi üzerine ise kısa sürede belirtilerini gösterecektir. Yumurta büyüsü yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar başlamadan önce abdestli olunması ve tamamen temiz bir niyetle dileğin istenmesi. Kötü amaçlar için yapılan yumurta büyüleri beklenmeyen sonuçlara sebep olabilir.

Medyum ile Yumurta Büyüsü Yaptırmanın Avantajları

Yumurta büyüsü, kolay malzemeler ile yapılabiliyor olması sebebi ile çok sayıda kişi tarafından evde bireysel olarak yapılmaktadır. Fakat, her büyüde olduğu gibi yumurta büyüsünde de bir medyum ile ortak çalışma yürüterek büyünün yapılması daha doğru olacaktır. Yumurta büyüsünde de cinler alemi ile iletişim söz konusu olduğundan güvenilir ve iyi niyetli olan bir medyum ile büyü yapma eylemini yapmak sonrasında musallat gibi tehlikeli hallerden kişiyi korur. Yumurta büyüsünde de cinler ile iletişim kurulmaktadır ve medyumlar doğuştan gelen yetenekleri sayesinde cinler alemi ile güvenli bir iletişim sağlayabilmektedir.  Bu iletişimden yararlanarak yapılacak yumurta büyüsünün tutması yönünde de güçlü bir etki için doğru adımlar atılacaktır. Medyum ile yapılan yumurta büyüsünde musallat olunması ya da büyünün tutmaması gibi aksi durumlar ile karşılaşılmaz.

Medyumlar hüddam ilminden faydalanarak bu tarz büyülerde kişilere rehberlik etmektedirler. Aksi durumlarda musallat olunması gibi kötü sonuçlar yaşamış ok sayıda kişi de vardır. Medyumlar büyü yapımı sonrasında da üzerine büyü yapılan kişiyi de büyüyü yaptıran kişiyi de musallat olunmasından koruyacak gerekli okumaları da yapacağı için daha güvenli bir tercih olacaktır. Medyumlar ile yumurta büyüsünden kısa süre içerisinde sonuç almak çok sayıda kişi tarafından deneyimlenmiştir. Beklediği sonuçları alan çok sayıda kişi olumlu yorumlar yapmaktadırlar.

Yumurta Büyüsü Yaptıranların Yorumları

Yumurta büyüsü, uygun maliyetli ve basit malzemeler ile yapılabilen bir büyü olması sebebi ile çok sayıda kişi tarafından tercih edilmektedir. Tavsiye edilen bir medyum ile birlikte yapılması gereken bir büyüdür, fakat çok sayıda kişi tarafından evde bireysel olarak da uygulanmaktadır. Medyumlar ile yapılan yumurta büyüleri ile ilgili çok sayıda kişi tarafından olumlu yorumlar yapılmaktadır. Yumurta büyüsü yapıldıktan sonra belirtileri çok hızlı gözlemlenmeye başlar ve kısa sürede sonuç verir. Bu sebeple de yumurta büyüsü yaptıran kişiler kısa süre içerisinde arzu ettiğine kavuşması sebebi ile de yumurta büyüsünü tercih etmektedirler.

Medyumlar ile yapılan yumurta büyüsü daha güvenilir ve olumlu sonuçlar vermesi sebebi ile daha doğru bir yoldur. Evde bireysel olarak yapılan yumurta büyüsünde eksik ya da yanlış bir uygulama gerektiği biçimde cinlere davet iletilmeyebilir ya da yanlış bir cin kavmi ile kurulacak işlem musallat gibi kötü sonuçlara sebep olabilir. Özellikle medyumlar ile yumurta büyüsü yaptırmış olan kişiler ise arzu ettiklerine, yürekten dilediklerine güvenli ve kısa süre içerisinde kavuşarak mutlu olduklarını olumlu yorumlarında belirtmişlerdir. Bu hususta iyi niyetli, güvenilir ve uzman bir medyum ile çalışmak doğru sonuçlar için en ideal tercih olacaktır.