Sevdiğiniz Kişilere Edebileceğiniz En Güzel Dualar

/ 15 Aralık 2021 / 675 / yorumsuz
Sevdiğiniz Kişilere Edebileceğiniz En Güzel Dualar

Sevdiğiniz Kişilere Edebileceğiniz En Güzel Dualar

Sevdiğiniz kişilere edebileceğiniz en güzel dualar nelerdir araştırması içindeyseniz doğru yerdesiniz demektir.  Hayatımızda sevdiğimiz ve değer verdiğimiz birçok insan bulunmaktadır. Bunların arasında aile bireyleri, yakın akrabalar ve arkadaşlar ilk sırada yer almaktadır. İnsanlar kendileri için birçok dua etmektedir. Mesela sağlık problemimiz varsa iyileşmek için, bir sıkıntımız varsa ondan kurtulmak için devamlı dua ederiz. Zorda ve darda olanlar rahatlamak için de dualar etmektedir. Maddi sıkıntıları olanlar rızkının artması için dua ederken borcu olanlar borçlarını ödeyebilmek için dua ederler. Bunların hepsi kendimiz için ettiğimiz dualar arasındadır. Fakat insanlar sadece kendileri için dua etmezler. Çoğunlukla kendine ettiği dualara sevdiklerini de eklerler.

Anne ve babaların çocukları için ettiği dualar buna bir örnektir. Çocukları hangi yaşta olursa olsun anne baba hayatta olduğu sürece çocukları için dua etmektedir. Anne 70, çocuk 50 yaşında olsa bile hala onun gözünde yavrusudur. Dualarında da ilk sırada yer almaktadır. Hatta kendinden önce çocukları için dua eden birçok ebeveyn de vardır. Hayatınızda dua ettiğiniz kişiler arasında bir sıralama yapmak gerekirse çocuklarınız eminiz ki en baştadır. Onlar için birçok dua etmektesiniz. Sağlıkları, gelecekleri, iş hayatı, evlilik hayatı ve torunlarınız için duaların yeri hayatınızda oldukça önemlidir. Daha sonrasında anne ve babaları sağ olan evlatlar onlar için de dua etmektedir. Yaşlılık döneminde bulunan anne babaya dualar hayatımızda önemli yere sahiptir. Eğer anne ve babanız öldüyse onların ahiret hayatı için dua etmemiz gerekir.

Anne ve Babalara Yapılacak En Güzel Dualar

 

Sevdiğiniz Kişilere Edebileceğiniz En Güzel Dualar
Sevdiğiniz Kişilere Edebileceğiniz En Güzel Dualar

Sevdiğiniz kişilere edebileceğiniz en güzel dualar arasında anne ve babaya edilen dualar bulunmaktadır. Bizim hayata gelmemizi sağlayan, yediren, içiren, besleyen ve büyüten anne babalarımız için dualarımızı hiç eksik etmememiz gerekmektedir. Onlar hayatta olduğu sürece saygılı davranışlar göstererek el üstünde tutmamız gerekir. Çünkü hayattaki en önemli varlığımız büyüklerimizdir. Onlar olduğu sürece kendimizi daha güçlü hissederiz. Bu hayattan göçtükleri zaman adeta kolumuz kanadımız kırık gibi olur. Çünkü ziyaretine gideceğimiz, elini öpeceğimiz anne babalarımızın olmaması bizler için oldukça üzücüdür. Ölüm yaşanılması gerçek olan bir durumdur. Bir gün herkesin başına geleceği için bizim anne ve babamızı da bu dünyadan almış götürmüş olabilir. Allah’ın taktirine tabi ki karışılmaz. Onlar öldüğü zaman da dualar okuyarak cennette yer almalarını Allah’tan talep etmeliyiz. Aşağıda bulunan duaları anne ve babalarınız için okuyabilirsiniz.

”Rabbenagfir liy ve li valideye ve lil mü’miniyne yevme yek’ümül hisap.”

“Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde beni, ana- babamı ve müminleri bağışla.”

“Rabbi evzi’ Ani en eşküra ni’Ametekelleti en’Amte “Aleyye ve Ala velideyye ve en a’ Amele salihan tardatü ve edhılniy bi rahmetike fiy ıbadikes salihıyn.”

Ey Rabbim! Bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat.

“Vahfid lehüma cenahaz zülli miner rahmeti ve kul rabbir hamhüma kema rabbeyaniy sagıyra.”

İkisine de acıyarak tevazu kanatlarını indir. Ve şöyle de: “Ey Rabbim! Onların beni küçükten terbiye edip yetiştirdikleri gibi, sen de kendilerine merhamet et.

“rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihan terdâhu ve aslıh lî fî zurriyyetî, innî tubtu ileyke ve innî minel muslimîn.”

Ey Rabbim! Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.

Çocuklarımız İçin Yapılacak En Güzel Dualar

Sevdiğiniz kişilere edebileceğiniz en güzel dualar arasında çocuklarımıza ettiğimiz dualar da oldukça önemlidir. Küçükken okul hayatı ve hayırlı bir evlat olması için edilen dualar büyüdüklerinde boyut değiştirir. Hayırlı bir iş ve eş sahibi olabilmesi yönünde dualar ederiz. Ama her zaman dilediğimiz ortak bir yön vardır o da sağlıklı olmaları yönündedir. Çünkü sağlık insanlar için en büyük zenginliktir. Çocuklarımıza edeceğimiz dualarla ilgili Kur’an – ı Kerim’de şöyle denilmektedir:

İmrân’ın eşi (Hanne): “Rabbim ben, karnımda olanı (doğacak çocuğumu), hür olarak senin için (yalnız sana itaat ve ibadet etsin diye) nezrettim (adadım). Artık (onu) benden kabul buyur. Muhakkak ki Sen Semi’sin (en iyi işitensin), Alîm’sin (en iyi bilensin).” demişti. (Ali imran 35)

‘Rabbimiz! Bizi, sana teslîm olan kimseler eyle ve neslimizden sana teslîm olan bir ümmet (çıkar)! Bize, (râzı olacağın hac, kurban gibi) kulluk usûllerimizi göster ve tevbelerimizi kabûl buyur! Şüphesiz ki Tevvâb (tevbeleri çok kabûl eden), Rahîm (merhameti bol olan) ancak sensin!’ (Bakara 128)

Eşimiz İçin Yapılacak En Güzel Dualar

Eşimiz hayatımız içinde olan ve en değer verdiğimiz kişidir. Yalnız olan hayatımız içinde bizlere yol arkadaşı olmaktadırlar. İnsanlar evlenerek hem yalnızlıktan kurtulmak hem hayat arkadaşı ile birlikte yaşlanmak hem de çocuk sahibi olmak isterler. Eşimize edeceğimiz dualar oldukça önemlidir. Çünkü eşimizin sağlıklı, mutlu ve iyi olması bizim hayatımızı olumlu yönde etkilemektedir. Evlenmenin ve eş sahibi olmanın önemi Kur’an da belirtilmektedir.

Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı. Onlar hala batıla inanıp Allah’ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? Nahl : 72

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rum, 30/21)

“Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz.” (Bakara, 187)

Bugün size temiz ve iyi şeyler helâl kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin (yahudi, hıristiyan vb. nin) yiyeceği size helâldir, sizin yiyeceğiniz de onlara helâldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlar ile daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz şartıyla, namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helâldir. Kim (İslâmî hükümlere) inanmayı kabul etmezse onun ameli boşa gitmiştir. O, ahirette de ziyana uğrayanlardandır. Mâide : 5

Akrabalarımız İçin Yapılacak En Güzel Dualar

Akrabalarımız hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Anne ya da baba tarafından oluşan birçok akrabamız bizim geniş bir aile olmamızı da sağlamaktadır. Günümüzde çoğu kişilerin akraba ilişkileri çok zayıftır. Eski zamanlarda hep aynı şehirde yaşayan akrabalar birbirleriyle daha çok kaynaşırlardı. Şimdiki zamanda ise farklı yerlerde yaşayan kişiler birbirlerini yıllardan beri görmemekte ve böylelikle de akrabalık ilişkileri zayıflamaktadır. Halbuki amca, dayı, hala, teyze ve diğer akrabaların hepsi bizim kanımızdan ve bizim canımızdandır. Uzakta ya da yakında olan akrabalarınız için dua ederek onlara iyi dilekler temenni edebilirsiniz. Onları göremeseniz ya da yanında olamasanız da edeceğiniz dualar mutlaka yerini bulacaktır. Bakara suresinin 83- 177 ve 215’inci ayetlerinde diyor ki:

Hani biz, İsrailoğullarından: “Sadece Allah’a kulluk edeceksiniz, ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilikte bulunacaksınız!” diye söz almış ve: “İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı hakkıyla kılın, zekâtı verin!” diye emretmiştik. Sonra sizden pek azı müstesna, sözünüzden döndünüz ve hâlâ yüz çevirmeye devam ediyorsunuz.

Yüzlerinizi doğu ya da batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik; Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere inanan; malını sevdiği halde akrabasına, yetimlere, yoksullara, yolda kalan gariplere, dilenenlere, hürriyetine kavuşmak isteyen köle ve esirlere veren; namazı dosdoğru kılıp zekâtı ödeyen; antlaşma yaptığında sözünde duran; sıkıntı, darlık, hastalık ve şiddetli savaş zamanlarında sabredenlerin yaptığıdır. Kulluklarında samimi ve dürüst olanlar işte bunlardır; gerçek takvâ sahipleri de yine bunlardır.

Rasûlüm! Sana, Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “Sevap kazanmak için harcayacağınız şeyleri öncelikle ananıza, babanıza, akrabanıza, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara verin.” İyilik olarak her ne yaparsanız, Allah onu mutlaka bilir.

Vatanımız İçin Yapılacak En Güzel Dualar

Sevdiğiniz kişilere edebileceğiniz en güzel dualar arasında vatan, millet duaları da bulunmaktadır. Bizler bağımsız bir şekilde kimsenin himayesinde olmadan yaşantımızı sürdürmekteyiz. Vakti zamanında bu vatan uğruna birçok şehit vermiş bir milletiz. Şehitlerimiz için de dua etmeyi unutmamalıyız. Bugün iyi şartlarda ve kimseden korkmadan yaşayabiliyorsak bunda şehitlerimizin büyük bir payı bulunmaktadır. Aşağıda bulunan hadisleri okumanızı da tavsiye ederiz.

“Bir gün ve bir gece nöbet tutmak, bir ay oruç tutup geceleri namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Şayet (kişi nöbette) ölürse yapmakta olduğu işin sevabı devam eder, rızkı da devam eder ve kabirdeki sorgu meleklerine karşı güven içinde olur.” (Müslim, İmâre, 163)

‘(Ey Mekke!) Vallahi sen Allah’ın en hayırlı ve Allah’a en sevimli olan beldesisin. Senden (zorla) çıkarılmış olmasaydım seni asla terk etmezdim.’” (Tirmizî, Menâkıb, 68; İbn Mâce, Menâsik, 103)

“Allah’ım! Bizlere Mekke’yi sevdirdiğin gibi, ondan daha da fazla Medine’yi sevdir…” (Buhârî, Deavât, 43)

Tüm İnananlar İçin Yapılacak En Güzel Dualar

Sevdiğiniz kişilere edebileceğiniz en güzel dualar, tüm inananlara ve inananların çocuklarına da yapılmaktadır. Bizler Allah’ın varlığına, birliğine ve tek olduğuna inanmaktayız. Bizim gibi bu değerlere inanan kişiler için de hayır dualarda bulunmamız gerekir. Bütün Müslümanlar için dua etmemiz oldukça hayırlıdır. Bu konuyla ilgili Kur’an ayetlerinde diyor ki:

“Bunlardan sonra gelenler şöyle derler: Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla.” (Haşr Suresi, 59/10)

“Ey Rabbimiz! Hesabın görüleceği gün beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla!” (İbrahim Suresi, 14/41)

“Hem kendinin hem de mümin erkeklerle mümin kadınların günahlarının bağışlanmasını dile!” (Muhammed Suresi, 47/19)

Sevdiklerimiz İçin Edeceğimiz Duaların Önemi

Sevdiğimiz kişileri ve bunların kimlerden oluştuğunu sizlere belirttik. Bu listeye farklı başlıklar da eklenebilir. İnsan hayatında değer verdiği birçok kişi bulunmaktadır. Bunlar için dua ediyor olmamız bizim gönlümüzün genişliğini ifade der. Kişiler sadece kendi nefisleri ve kendi benlikleri için dua etmemelidir. Bütün insanlar için dua etmek vicdani bir durumdur. Hatta hiç tanımadığımız birinin zorda olduğunu fark edersek onun için de dualar etmeye başlarız. Allah dua eden kişileri sever ve mutlaka onların dualarını da bir gün kabul eder.

Sevdiğiniz kişilere edebileceğiniz en güzel dualar yukarıda sizler için yazmış olduğumuz ayet, sure ve dualardan oluşmamaktadır. Daha binlerce dua bulunmaktadır. Hepsinin okunuş amacı farklı olsa da istek ve dileklerin Allah’a iletilmesi için okunmaktadır. Sevdikleriniz için okuyacağınız bütün duaları kendiniz okuyabileceğiniz gibi medyum hocalardan yardım talep ederek okunmasını da sağlayabilirsiniz.

seo hizmeti denizli çıkışlı turlar aydın çıkışlı turlar bursa avukat izmir iç mimar bursa boya ustası aşk büyüsü