Rızık Açma Büyüsü

/ 25 Aralık 2020 / 2.515 / yorumsuz
Rızık Açma Büyüsü

İnsanlar farklı işlerle uğraşırlar. Amaç para kazanmak ve ailelerine bakabilmektir. Rızık denilen ve hayatımızı idame ettireceğimiz parayı kazanmak oldukça zordur. Bazen çok çalışarak az kazanç sağlayabilen kişiler de oldukça fazladır. Rızkınızın kapalı olduğu dönemlere de oldukça fazla rastlayabilirsiniz. Bu durumda rızık açma büyüsü sizin kapalı olan rızkınızı açarak onu genişletebilir. Sizler de çalışmalarınızın karşılığını alarak yaptığınız işte başarılı olabilirsiniz.

Gece gündüz çalışan ve amacı sadece çocuklarına ve kendisine bakabilme niyeti olan kişiler, bunu başaramıyorlarsa derin bir üzüntü içerisine girerler. Evde yemek ve ekmek bekleyen, bakmakla sorumlu olduğunuz kişiler çok varsa, bu sorumluluk altında kendinizi psikolojik olarak kötü hissetmeniz oldukça doğal bir durumdur. Çünkü evin kirası, faturalar, market ve pazar parası haricinde çocukların da ihtiyaçlarını sizin üstlenir olmanız; acaba bütün bunları yapmada başarılı olabilecek miyim? Sorusunu da beraberinde getirmektedir.

Büyüler arasında en çok başvurulan bir çeşit olan rızık açma büyüsü; tarihin ilk çağlarından beri uygulanmaktadır. Teknik ve uygulanış şekli farklı olsa da bu işi yapmasını iyi bilen bir kişinin gerçekleştirmesi gerekmektedir. Ancak nefesi kuvvetli ve özel yetenekleri olan medyum hocalar bu büyüyü yapabilirler. Sizler de rızkınız açılması için yaptırmak isterseniz unutmamanız gereken ikinci önemli bir konu da büyüyü yaptırıp kenara çekilmemenizdir. Siz rızık açılması için elinizden gelen çabayı göstereceksiniz ki Allah da size yardımcı olacaktır. Burada rızkın açılması zengin olmak demek değildir, gayret göstererek rızkımızın açılmasını sağlamaktır.

Rızık Açma Büyüsü Nasıl Yapılır?

Tarihte çok fazla medeniyetler tarafından rızık açma büyüsü yapılmıştır. Kültürlere göre farklı büyü malzemelerinin de kullanıldığına rastlanmıştır.  Mum, ayna, halat gibi malzemelerin yanında bakliyat ve ekmek kırıntısı kullanılarak da yapılmaktadır. Amaç evdeki rızkı yani yiyecekleri artırmak olarak da düşünülmektedir. Vefk ve muska yöntemleri ile de büyü gerçekleştirilmektedir. Bunun kararını medyum hoca verecektir. Medyumun kullanacağı malzemeler onun çalışma şekli ile alakalıdır.

En çok tercih edilen yöntem olan vefk, bir kağıtta özel zamanlarda mürekkepler ile işlenmesiyle gerçekleştirilmektedir. Burada hocanın okuduğu duaların büyük önemi vardır. Rızık açma büyüsü duası hoca tarafından okunur. Etkisini devamlı korur ve kişilerin aç kalmasını engeller. Bu büyünün yapılmasındaki niyet ve yapacak kişinin gücü de oldukça önemlidir. O yüzden nefesi kuvvetli medyumlardan yardım alınması gerekmektedir.

Rızık Açma Büyüsü Ne Zaman Yapılmalıdır?

İş hayatınız ya da özel hayatınızda rızkınızda daralma hissederseniz rızık açma büyüsü yapılmaktadır. İş hayatında çaba gösterip yükselemeyenler, günden güne geriye gidenler, iflasa sürüklenenler dualarla gerçekleşen bu yöntemden faydalanabilirler. Rızkınız kapanmış ya da kapatılmış da olabilir. Sizi çekemeyen kişiler tarafından belki de nasibiniz kapanmıştır. İş arayıp da bulamayanların rızkı kapanmış da olabilir. Ya da bir işte fazla durmayıp hemen çıkan kişiler için de bu durum geçerlidir. Hatta bu durum özel hayat için de geçerlidir. Aşk hayatınızda da işlerinizin yolunda gitmediği durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Hayatınızı düzene sokacak bir eş adayı bulamıyorsanız bu konuda da rızkınız kapanmış anlamına gelmektedir.

Kısmet kapanması ikili bir vefk ile de açılabilir. Aynı anda aşk ve iş hayatınızdaki kısmetlerin açılması için rızık açma büyüsü de yapılmaktadır. Medyum hocamızın belirleyeceği yol ve yöntemlerle birlikte azalan, daralan ve yok olan rızkınızın açılması mümkündür. Bunda en büyük etken de edilen duadır. Dualar medyum tarafından okunur ve rızkınızın açılması sağlanır.

Rızık Açılması İçin Yapılan Dua

Rızkımızı elde etmek için çalışmak ve bunun sonucunda emeklerimizin karşılığını almak yatar. Helal kazançların edilen dualarla kendini göstermesi beklenir. Bunun için de birkaç dua bulunmaktadır. Bunların neler olduğunu ve ne anlama geldiğini sizlere bahsetmek istiyoruz.

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.

Es’elüke bismikel azîmil-a’zami

Enterzukanî helâlen tayyiben

Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu

Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu

Ve in kâne kâriben yessirhü

Ve in kâne kalîlen kessirhü

Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi

Anlamı nedir diye inceleyecek olursak;

Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram

Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.

Bana helâl rızık ver.

Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir

Eğer yerde ise onu çıkar

Uzakta ise onu yaklaştır

Yakın ise kolaylaştır

Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. ‘’ÂMİN’’

Kısa bir rızık duasından bahsetmemiz gerekirse; “Allahümme raddıni bi kazaike ve barik li fi ma kuddira li hatta la uhibbe ta’cile ma ahharte ve la te’hira ma accelte.” Anlamı; “Allah’ım beni hükmüne razı kıl ve bana takdir olunanda bereket ihsan eyle ki, ben senin geri bıraktığını öne almanı, öne aldığını geri bırakmanı istemeyeyim.”

Rızkımızın Açılması İçin Okunan Bereket (Karınca) Duası

Rızkın açılmasında bereket duası da sıklıkla okunan dualar içindedir. Borcu olanların borçtan kurtulması, darda kalanların darlıktan refaha ulaşması, rızkı dar olanların rızkının genişlemesi için bu dua oldukça makbuldür. Nasıl okunduğuna değinecek olursak;

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Anlamı; Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz. Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf’in isimleri)

Rızık Açma Büyüsü ve Muskası

Rızkınızın kapalı olduğu durumlarda kötü niyetli kişiler tarafından kara büyü yaptırılarak rızkınız kapanmış olabilir. Bu durumda rızık açma büyüsü ile kapanan rızkınızı açtırabilirsiniz. Yaptığınız işteki rakipleriniz, sizi çekemeyenler ya da kötü niyet taşıyan en yakınlarınız bile size büyü yaptırabilir. Siz de rızık açma muskası ile bu durumdan kurtulabilirsiniz. Medyum hocamızın yazacağı muska ile rahatlayabilir ve işlerinizin tekrar yoluna girmesini sağlayabilirsiniz.

Kişiler esnaf, memur ya da ticaret yapıyor olabilir. Esnaf kişinin dükkanına hiç müşteri gelmiyorsa, memur kişi maaşını yetiremiyorsa, ticaret adamı mallarını satamıyorsa rızıklar kapanmış demektir. Daralan ve azalan rızkınızı çoğaltmak sizin çabalarınızla gerçekleştirilecektir. Medyumlar size bu konuda yardımcı olacaktır. İşinin uzmanı nefesi kuvvetli bir medyumun sizi yönlendirmesi ile gerekli olan malzemeler temin edilir, dualar okunur, gerekiyorsa muska yazılır ve rızkınızın açılması böylelikle sağlanmış olunur.

Rızık Açma Büyüsü Yaptırmak

Bazı insanların doğumundan itibaren her işi ters gider. Annede olan kara büyüler, anne karnında iken bebeğe de geçmiş olabilir. Bu durumda bebek büyüdüğünde okul hayatında sorunlar yaşar. Okuldaki başarısızlık ilerideki iş hayatına da yansır. Doğuştan rızkı kapalı olan kişiler ilerleyen yaşantısında bunu hissedince rızık açma büyüsü yaptırmaları gerekir. Bu büyüyü yaptıranlar rızıklarının açıldığını ve bollaştığını hissedeceklerdir.

Bazen insan kendi rızkını kendisi kapatır. Üzerindeki tembellik ve çalışma şevki olmayan insanların tabi ki rızkı da dar olacaktır. Allah çalışmayana rızık vermez. Helaliyle çalışıp kazanan kişiler rızıklandırılır. Ama rızkın kapanması ya da kapatılması diye bir durum da söz konusudur. Rızkı veren de alan da Allah’tır. Bazı kişilere nimeti bol bol verirken bazı kişilere dar verir. Bu onun taktiridir. Bizler de onun verdiklerine şükrederiz, sabır ederiz ve tevekkül ederiz.

Ama bazı durumlar vardır ki biz ne yapsak da rızkımızda açılmayı hiç göremeyiz. Gece gündüz çalışırız rızkımız artmaz. Dualar ederiz yine olmaz. Durum daha da geriye gider. Bu geri gidiş bizi, ailemizi ve bakmakla yükümlü olduğumuz kişileri olumsuz yönde etkiler. Bu durumda rızık açma büyüsü ile nimetlenmek ve hayatımızın düzene girmesi muhtemel dahilindedir. Büyüyü ancak işinin erbabı birisi yapmalıdır. Doğa üstü güçlere sahip olan, altıncı hisleri kuvvetli, dünyevi olmayan varlıklarla iletişim kurabilen hocalar bu konuda bize yardımcı olurlar.

Rızık Açma Büyüsü Etkileri

Etrafa kötü enerji veren insanların kem gözlerle bize ve işimize bakmalarına nazar denilmektedir. Bu tip insanların gözü üzerimizde ise nasibimiz kapanmış rızkımız azalmış olabilir. Yıldızınız düşükse nazara yakalanma riskiniz de fazla demektir. Öncelikle üzerinizdeki bu nazar giderilmeli ve iş güç açma duası ve muskası ile rızkınızın açılması sağlanmalıdır. Rızık açma büyüsü yaptıran kişiler bunun etkilerini hemen görürler. Yaptıkları işler yolunda gider, el attıkları işte başarılı olurlar ve kazançlarını her gün daha çok artırırlar.

Kim istemez ki çalışayım ve karşılığında kat ve kat fazla kazanayım. Ama durum her zaman sizin istediğiniz gibi gitmeyebilir. Eğer hakkıyla çalışıyorsanız bunun karşılığını da görmelisiniz. Eğer göremiyorsanız bu işte bir aksilik var demektir. Kem gözlü insanların nazarı ya da sizin çekemeyenlerin yaptırdıkları kötü büyüler üzerinizde yük oluşturuyor olabilir. Bu durumda kaderinize razı gelip beklemek mi iyi yoksa harekete geçip durumu düzeltmek mi?

Günümüzde medyum hocalar insanların çoğu derdine çare bulmaktadır. Birçok sıkıntılı durumdan, yolunda gitmeyen işlerden kişileri korumaktadırlar. Rızık açma büyüsü ile sizler de azalmış ve daralmış rızkınız açtırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işinde uzman bir medyum araştırmak ve ondan randevu talep etmektir. Medyumlar sizin derdinizi dinleyerek ona çözüm olacak materyalleri edinirler ve dua ile birlikte gerçekleşmesini sağlarlar.

Evlenmek isteyip de bir türlü evlenemeyen, yuva kurmak isteyip de bir türlü bunu gerçekleştiremeyen kişilerin de evlilikten rızkı kapanmış demektir. Bunu açmak ve açtırmak yine medyum hocaların yaptıkları arasındadır. Güzel, mutlu bir yuvaya kavuşmak rızık açma büyüsü ile mümkündür. Üzerinizdeki kötü enerjileri atarak iş güç rızık açma duası vefki ve tılsımı sizin rızkınızı genişletecektir. Sizler de yardım alarak bu durumdan kurtulmak istiyorsunuz medyum hocamızdan randevu talep ederek bu sıkıntınızı aşabilirsiniz.