Profesyonel Medyumların Avantajları Nelerdir?

/ 21 Aralık 2020 / 583 / yorumsuz
Profesyonel Medyumların Avantajları Nelerdir?

Medyumlar, yaptıkları iş sebebi ile dolandırıcıların da çok sayıda bulunduğu bir alanda çalışmaktadırlar. Çünkü medyumlar, insanlara zor durumda oldukları ve somut bir çözüm bulunamayacak konularda yardım etmektedirler. Ayrıca medyumlar ile yürütülecek çalışmalarda medyumlar cinler ile iletişime geçtiği için de profesyonel ve deneyimli olması gereklidir. Çünkü bu iletişimde medyum olan kişinin cin ile kurduğu iletişimde daha güçlü ve yaptırımcı bir tavır sergilemesi gerekmektedir. Aksi halde cin ile kurduğu iletişimi kullanamaz ve belki de tam tersi olacak şekilde cin medyum kişinin iradesini zayıflatabilir.

Medyum kişinin iyi şekilde kendisini eğitmiş ve uzman olması birçok açıdan medyumdan yardım bekleyen kişinin faydasına olacaktır. Çünkü, insanlar ya büyü ile ilgili konularda ya da musallat olunması durumunda medyumlara başvurmaktadırlar. Bu sebeple yapacakları işlemlerde başka boyutla ile iletişim kurmayı barındıran medyumluk işin ehli olan kişilerin yapabileceği bir iştir. Medyumlar, genellikle büyü yaptırmak ya da büyü bozdurmak isteyen kişilerin başvurduğu alanında deneyimli olan kişilerdir. Medyumlar, doğuştan gelen bazı olağan dışı özelliklere sahip olmalıdırlar. Bu özelliklerin dışında kendisini iyi eğitmiş olmalı ve bazı gizli ilimlerde de kendisini geliştirmiş olmalıdır. Tüm bunların yanı sıra iyi bir medyum kendisinden önce profesyonel olan kişiler ile deneyim kazanarak uzmanlaşmalıdır. Çünkü büyü yapmak, büyü bozmak gibi işlemler kitaplardan ya da herhangi başka bir kaynaktan öğrenilebilecek bir alan değildir.

Farklı Âlemler ve İnanç

Farklı boyutlardaki ruhani varlıklar ile iletişim de gerektirdiğinden medyum olan kişinin deneyimli, uzman olması şarttır. İnsanlar en çok aşk büyüsü için medyumlara gitmektedirler. Özellikle de platonik biçimde âşık olan kişi mantıklı düşünmek yerine sadece istediği kişiye ve arzularına kavuşmayı odak haline getirir. Sadece duygularıyla hareket eden kişi âşık olduğu kişinin de kendisine aynı şekilde yaklaşması isteği neticesinde medyum ile aşk büyüsü yapmak yoluna girebilir. Bu riskli bir istektir. Profesyonel olan medyumlar iki kişi arasında daha öncesinde bir iletişim, temas ya da ilişki hali yoksa bu tarz büyüleri yapmayı kabul etmeyebilirler. Çünkü sadece kendisine başvuran kişinin isteklerine yönelik bir büyü eylemi üzerine büyü yapılacak kişiye zarar verebilir.

Üzerine büyü yapılan kişi kendi iradesi dışında büyü yaptıran kişiye yakınlık duyar. Bu da duygular ya da kişilerin kendi iradeleri ile hareket etmemeleri nedeni ile tehlikeli ya da ters tepki eden sonuçlara sebep olabilir. Profesyonel olan bir medyum kendisine başvuran kişilerin isteklerini sorgulamadan yerine getirmek yerine kimseye zarar vermeyecek şekilde. Bir uygulama yapılabiliyorsa insanlara bu yolları tavsiye eder. Medyumların yaptığı büyüler içerisinde iyi niyetli olarak yapıldığı düşünülen bazı büyü çeşitleri de vardır. Özellikle bağlama ve geri getirme büyüleri iyi niyetli yapılan büyüler olarak bilinirler fakat çok güçlü büyülerdir ve dikkatli, özenli bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

Profesyonel Medyumların Avantajları

Bağlama büyüsü ya da gideni geri getirme büyüsü daha önce duygusal, cinsel konularda bir birliktelik ya da paylaşım yaşamış kişiler arasında daha net bir biçimde sonuç alınabilecek büyülerdir. Çünkü bağlama büyüsü ya da gideni geri getirme büyüsü ayrılmış olan eşler, arası bozulan eşler ya da araları bozan sevgililer için yapılan büyü çeşitleridir. Bu sebeple de iyi niyetli olunması gerekmektedir. Büyü yaptıracak kişinin kendisine geri gelmesini istediği kişi ile ilgili içerisinde kızgınlık ya da öfke barındırmıyor olması gerekmektedir. Çünkü kişi negatif niyetler ile büyü yaptırma eylemine başlarsa büyü tutmayabilir ya da tersi etkiler ile karşılaşılabilir. Medyumlar bu konuda kendisine başvuran kişiye bu tarz incelikleri dikkatli ve eksiksiz bir biçimde anlatmalıdır. Çünkü kişiler arasında geçmişte bir bağ olması yapılacak olan büyü işlemini daha güçlü kılmaktadır.

Aynı zamanda cinler ile iletişime geçilerek yapılmalıdır büyüler. Bu nedenle profesyonel medyumların avantajları bulunmaktadır. Bu tarz geçmişten bağı olan kişiler arasında yapılan büyüler hem duygular açısından daha güçlü bir etkiye sahip olur hem de cinler bu bağ neticesinde doğmuş olan enerji ile daha da güçlü hareket ederler ve üzerine büyü yapılmış olan kişiyi manipüle etmeye çalışır. Cinler gözle görülemeyen varlıklardır. Ruhani olan bu varlıklar ile somut bir temas kurmak zordur. Cinler, insanların kılıklarına girerek görünebilirler. B u da insanı aldatması ve kendisine inandırması noktasında cinleri daha güçlü kılar. Cinler, insanlara psikolojik ve duygusal açıdan zayıflatma çabası ile yaklaşır.

Kişi zamanla büyünün de etkisi ile bazı belirtiler göstermeye başlar. Birlikte çalışma yürütülen medyum profesyonel bir kişi ise bu süreçte kullandığı cin ya da cinleri kontrol altında tutmayı başarabilir. Çünkü cinleri kontrol altında tutabilmek de bazı bilgi birikimi ve sağlam bir iradeye sahip olunmasını gerektirmektedir. Medyumlardan yardım bekleyen kişiler medyum ile ortak bir çalışma yürüterek arzu edilen sonuçlara kavuşabilir. Günümüzde aşk büyüsü kendi içerisinde pek çok farklı alanlara ayrılmıştır. Örneğin; 24 saatte tutan aşk büyüsü, 72 saatte etki eden aşk büyüsü gibi farklı iddialar ile yapılan büyüler de vardır. Profesyonel medyumlar çoğunlukla bu şekilde net saatler belirtmezler. Çünkü yapılan büyünün çok fazla değişkeni vardır.

Büyüler ve Medyumlar

Kim tarafından kime büyü yaptırılmak istendiği, kişiler içerisindeki niyet ve yapılacak okumalar büyünün tüm sürecini de tutma zamanını da etkileyen bir faktördür. Medyumların profesyonel ve doğru medyum olduğunu anlamak için en önemli noktalardan biri de medyumu bazı açılardan test etmek olabilir. Medyumlar, doğuştan gelen yetenekleri sayesinde belli bir ölçüde zihin okuması ya da yönlendirmesi yapabilirler. Bunun yanı sıra cinler ile iletişim kurabilirler. Cinler de uzun süre yaşayan varlıklardır ve bir yerden bir yere çok hızlı bir biçimde hareket edebilen ruhani varlıklardır. Uzman olan bir medyum hem kendi doğuştan gelen yeteneğini kullanarak hem de cinler ile kurduğu iletişimden faydalanarak karşına yardım istemek için gelmiş kişinin kişisel ve özel bilgilerini rahatlıkla sıralayabilir. Bu şekilde medyumun güvenilir ve doğru bir medyum olduğundan emin olmak mümkündür.

Ne yazık ki sözde medyumların da çok fazla yaygınlaştığı bu dönemlerde doğru ve güvenilir olan medyumu ayırt ederek ortak bir çalışma yürütmek daha doğru olacaktır. Medyum kişi, aynı zamanda iyi niyetli de olmalıdır. Çünkü yapılacak işlemlerde iyi niyetli olması yapacağı eylemlerde hatalı sonuçlardan uzak durmasını sağlar. Medyumlar, yapılacak işlemlerde ruhani varlıklar ile iletişime de geçtikleri için iyi niyetli olmanın yanı sıra sağlam bir iradeye de sahip olmalıdır. Cinler, kurnaz davranabilen varlıklardır. Uzman olan bir medyum özellikle dualar ve ayetler ile bu cinleri kontrol altında tutmayı başarabilir. Aksi halde yapılan büyüden bağımsız olarak cinler büyü yaptıran ya da büyü yapılan kişiye musallat olabilirler.

Medyumların Cinler Üzerinde Etkisi

Cinlerin musallat olması durumunda da medyumların yardımına başvurulur. Çünkü cinler alemi de kendi içerisinde başka bir dünya gibidir. Uzman olan medyum, hangi tür cinle ne tür okumalar ile savaşabileceğini iyi bilir. Cinler manipülasyon ustası varlıklardır. İnsan psikolojisi ve zihnine saldırarak yaklaşmaya çalışırlar. Cinlerin insanları rahatsız etmekten çekindikleri bazı haller vardır. Örneğin; abdestli olan kişiye yaklaşmaktan çekinir cinler. Çünkü cin ateşten yaratılmış bir varlıktır. Abdest alınırken su ile temas cinlerin enerji olarak nötr hale gelmesini sağlar. Cinlerin enerjisi ve etkisi çok güçlü olabilir. Medyumlar, insanların sorun yaşadıkları hallerden kurtulabilmeleri için bazı özel yetenekleri ve bilgileri neticesinde yardımcı olabilir.

Profesyonel olan medyumların avantajları arasında aynı zamanda muska yazmayı bilmesi de sık rastlanan durumlardır. Ne yazık ki muska yazmak konusunda da çok fazla dolandırıcılık olayı yaşanmaktadır. Uzman ve profesyonel olan medyumlar tarafın dan doğru ve güvenilir bir biçimde yazılmış olan muskalar çok önemli koruyucu tılsımlar olabilirler. Muska yazmak aynı zamanda Arapça ve Osmanlıca dillerini iyi seviyede biliyor ve yazabiliyor olmayı da gerektirmektedir. Doğru olan medyum tarafından muskalar her zaman el ile yazılır. Doğru olan da budur. Çünkü yazılacak olan muska kişinin sıkıntılı durumuna özel olarak, kişiye özel ve elle yazılmalıdır. Kişi bu muska ile bir tür korunma sağlamış olur.

Uzman olan medyumlar bu gibi konularda insanları kandırmazlar, yardımcı olmak için bilgileri ve deneyimleri ile yardımda bulunurlar. Profesyonel medyum avantajları, kişileri kandırmazlar ve maddi çıkarlar talep ederek insanları zor bir duruma sokmazlar, yapılacak işlem konusunda aydınlatıcı bilgiler verirler ve kişileri yanlışlardan uzak tutarlar. Bu yüzden doğru ve güvenilir medyuma başvurmak hem zaman hem maddi açıdan hem de sorun yaşanan konuya çözüm bulunabilmesi açısından insanlar için avantajlı olmaktadır.

Medyumlar ve Yardımları

Medyumlar, kendisine başvuran kişilere yardım etmeyi esas bir amaç olarak görmelidir. Kendisini birden fazla alanda geliştirmeli ve insanlara yardımcı olabileceği şekilde bu bilgilerini kullanmalıdır. Medyumlara başvuran kişiler çoğunlukla en zor anlarında bu yolu tercih ederler. Bu sebeple kişinin duygusal olarak zayıflığından faydalanamadan kişiye yardım eden medyumlar tercih edilmelidir. Zaten iyi ve güvenilir olan medyumlar maddi çıkarlar gözetmek yerine öncelikli olarak kişiye yardım etmeyi esas olarak kabul ederler.

Profesyonel olan medyumlar kişilerin duygu ve zaaflarından yararlanmayı düşünmezler. Aksine kişiye yardım etmek için tüm deneyim ve bilgilerini ortaya koyar. Bu deneyim ve bilgiler neticesinde de kişinin sorun yaşadığı sıkıntıyı detaylı bir biçimde öğrenir ve sıkıntılı duruma en uygun çözüm yollarını uygular. Bu uygulamalar ruhani varlıklar ile iletişim de içerdiği için oldukça yıpratıcı ve zorlayıcı olabilir. Bu sebeple medyum olan kişinin inanç ve irade bakımından da güçlü bir yapısı olması gerekmektedir. Çünkü bazı durumlarda cinler büyü yapılan ya da büyü yaptıran kişiyi beğenebilir, arzulayabilir. Bu da yapılacak işlem dışında bir de musallat olunması durumuyla uğraşılıp bir çözüm aranması yoluna gidilmesi anlamına gelir.

Medyumlar, insanların duygu ve zaaflarından yararlanmadan sadece yardım amaçlı hareket etmelidirler. Profesyonel olan medyumlar; doğuştan gelen yetenekler, ruhani varlıklar ile iletişim kurabilme yeteneği, iyi niyetli olmak, öngörülerde bulunabilmek, zihin okuyabilmek ve insan ve nesneleri zihinsel olarak kontrol edebilme gibi özelliklere sahip olmalıdır. Tüm bu özel yeteneklerin yanı sıra kendisini gizli ilimler, Arapça ve Osmanlıca dillerinde de geliştirmiş olmalıdır.

Medyumlar için özel bir okul ya da kurs bulunmamaktadır. Medyumlar, deneyimlerini başka bir medyumun yanında çalışmalara katılarak edinirler. Kendisini iyi eğitmiş ve geliştirmiş olan bir medyum her zaman doğru ve iyi olanı tercih etmek için çalışırlar. Profesyonel olan medyumlar insanların sorunlarının sebebini net bir şekilde anlayabilir ve devamında duruma en uygun çözüm yolunu sunar ve uygular. Güvenilir bir medyum ile çalışmaya her zaman özen gösterilmelidir.

Tavsiye

Medyum Günah Mı?