Medyum Nasıl Olunur? Medyum Seçerken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

/ 19 Aralık 2020 / 1.008 / yorumsuz
Medyum Nasıl Olunur? Medyum Seçerken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Medyum, insanlar ve ruhani varlıklar arasında iletişim sağlayan, aracılık yapan kişidir. Medyum olmak için, öncelikle doğuştan gelen bazı psişik özel yeteneklere sahip olması gerekmektedir. Medyumlar doğuştan gelen özel yeteneklerini geliştirmek için bazı gizli ilimler ve farklı alanlarda kendilerini geliştirmelidir. Medyum olabilmek için belli bir okul ya da eğitim materyali yoktur. Medyum olmak isteyen kişi, doğuştan gelen yeteneklerine farklı ilimler ve bilimlerden yararlanırlar. Ayrıca Arapça ve Osmanlıca dillerini de iyi seviyede bilip, yazabiliyor olması gerekmektedir. Medyumlar aynı zamanda iyi niyetli de olmalıdırlar. İyi bir medyum olabilmek için kendisini geliştirmenin dışında deneyim de kazanmış olan bir medyum olması yapılacak işlemler açısından avantaj sağlamaktadır. İnsanlar, medyumlara genelde çaresiz ve umutsuz kaldıkları durumlara çözüm yolu aramak için gelirler. Medyumlar, büyü yapabilirler, büyü bozabilirler ya da musallat olunması durumuna müdahale edebilirler.

Büyü Yaptırmak İçin Medyumlar 

Günümüzde çok sayıda insan özellikle büyü yaptırmak için medyumlara başvurmaktadırlar. Büyü yaptırmak isteyen kişilerin de büyük çoğunluğunu aşk büyüsü yaptırmak isteyen kişiler oluşturmaktadır. Aşk büyüsü, çoğunlukla platonik aşk yaşayan kişiler tarafından yaptırılmaktadır. Kişi umutsuzca ve duygularına karşılık alamadığı bir duygusal durum içerisinde kaldığında her türlü yol ve yöntemi denemek ister. Özellikle platonik aşk yaşayan kişiler sebep ve sonuçları düşünmeden istek ve arzularına kavuşmak için büyü yaptırmayı bile göze alabilmektedirler. Büyü yaptırmak için de alanında uzman ve güvenilir bir medyum ile ortak çalışma yürütmesi gerekmektedir. Aşk büyüsü yapan medyumlar günümüzde internet sitelerinden bile ulaşılabilir hale gelmişlerdir. İyi bilinmelidir ki her medyum doğru ve güvenilir medyum dolmayabilir.

Medyumlar ve Güvenilirlik

Kişilerin duygusal zayıflıklarından ve zaaflarından yararlanarak maddi çıkarlar gözeten bazı. Sözde medyumlar da oldukça fazla sayıdadır. Arzu ettiği sonuçlara bir an önce kavuşmak isteyen kişi mantıklı düşünemeyebilir ve medyumun güvenilirliğini sorgulamayabilir. Medyumlar doğru ve güvenilir işlemler hakkında bilgili olmasının dışında iyi niyetli ve yardım amaçlı çalışmalar yürüten bir medyum da olmalıdır. Medyumlar farklı alanlarda kendilerini daha deneyimli hale gelebilmek açısından çeşitli deneyimler ile geliştirirler. Aşk büyüsü, aşk büyüsü bozma, bağlama büyüsü, musallat durumundan kurtarma gibi farklı alanlarda işlemler için medyumlara başvurulur. Medyum olan kişi özellikle bu alanlardan bir tanesine odaklanıp kendisini geliştirdiğinde yapılacak işlemden doğru sonuç almak daha da mümkün olabilmektedir.

Medyumlar ile ortak çalışma yapılması gerekliliği medyumların cinler gibi ruhani varlıklar ile iletişime geçerek yapılacak işlemde izlenecek yöntemler belirlenebilir. Medyumlar, cinlerin uzun yaşama özelliklerini ve bir yerden bir yere çok hızlı şekilde hareket edebiliyor olmalarından yararlanarak yapılacak büyü ya da büyü bozma işlemlerinde kullanırlar. Büyüler içerisinde ise en güçlü olarak bilinen büyü bağlama büyüsüdür. Bağlama büyüsü, genelde arası bozulan çiftle ya da ayrılmak üzere olan eşlerin arasının yeniden düzeltilmesi için yapılır. Daha önce cinsel birliktelik ve duygusal bir paylaşım yaşamış kişiler arasındaki enerji sebebiyle cinler de büyü de daha güçlü ve etkili olabilmektedirler.

Cinler ve Enerji Akımları

Cinler enerji ile beslenen varlıklardır. Yapılan aşk büyüleri de cinlerin, üzerine büyü yapılmış kişiye yaklaşması için bir yol açmış olur. Yapılan büyünün kişi üzerinde bazı etkileri ve belirtileri görülebilir. Bu belirtiler genelde baş ağrıları, sürekli olarak kendisine büyü yaptırmış olan kişiyi düşünmek ve özlemek, kendisine büyü yaptırmış olan kişiye hediyeler ve sürprizler yaparak etkilemeye çalışmak, aileden uzaklaşmak, daha çok yalnız kalma arzusu, daha öfkeli hal ve tavırlar gibi.

Kişi genelde kendisinde yaşanan bu değişimlerin farkına varamaz. Çünkü büyünün etkisi ile kendisine yaklaşan cin, kişinin iradesini yok sayar ve kendi istekleri doğrultusunda yönlendirir. Büyüler de cinler ile iletişim kurmak gibi bir eylem olduğu için, dini inançlar tarafından günah olarak görülmüştür. Özellikle İslam dini net bir biçimde cinlerin ve insanların iletişimi yasaklamış ve günah olarak belirtmiştir. Yine de hem insanlar hem de cinler bir şekilde iletişim kurmuşlardır ve kurmaya da devam etmektedirler. Fakat cinler kurnaz olabilirler ve gözle görülemedikleri için fazlasıyla aldatıcı olabilirler.

Medyumlar ve Cinler ile İletişimleri

Medyumlar, uzman ve başarılı olanlardan ise cinlere karşı iradesini sağlam bir biçimde kullanabilmeye devam eder. Hatta uzman olan bir medyum iletişim kurduğu cini rahatlıkla kontrol altına alabilir ve gerek duyduğu yerlerde yararlanabilir. Medyumlar, deneyimli ve iyi niyetli ise asıl amaç olarak insanlara yardım etmeyi benimsemişlerdir. Çünkü bazı kişiler kendi iradeleri dışında büyüye maruz kalabilir ya da musallat durumu yaşamış olabilir.

Böyle bir durum yaşayan kişiye yardım edebilecek medyum her zaman cin ile iletişime geçmek zorunda değildir. Fakat, kişinin yaşadığı bu zor durumların net sebebini anlayabilmek adına cinler ile iletişime geçmek çok sayıda medyumun izlediği bir yoldur. Çünkü medyum yapılmış olan büyünün türünü ve nasıl, ne amaçla yapıldığını anlamak için ya da musallat durumu yaşanıyorsa nerede ve ne sebeple musallat durumu yaşandığını anlamak için de cinler ile iletişim kurma yeteneklerini kullanırlar. Cinlerden alacakları bu bilgiler ile ne tür bir işlem yapması gerektiğini ve hangi okumalar ile kişiye yardımcı olabileceğini anlamaya çalışır.

Deneyimli ve Uzman Medyum Desteği

Medyum kişi deneyimli ve uzman ise; muska yazarak da kişilere yardımcı olabilir. Muska yazmak uzman bir medyum olmayı gerektirmektedir. Günümüzde muska yazılması konusunda da çok sayıda dolandırıcılık mağduriyeti yaşanmaktadır. Muska yazılması bazı hassas noktalar ile amacına uygun olarak kullanılabilir. Muska, mutlaka el ile yazılmalıdır. Ayrıca muska yazacak kişinin Arapça ve Osmanlıca dillerini de iyi şekilde biliyor ve doğru bir şekilde de yazabiliyor olması gerekmektedir. Yazılacak muska tılsım gibi kişiyi kötü ruh ve kötü enerjilerden korur. Medyumlar, bazı kötü durumları sonlandırmak için Kur’an ı Kerim ayetlerinden ve ilminden de yararlanmaktadırlar. Özellikle musallat olunması halinden çıkabilmek ve kurtulabilmek adına medyumların öğreteceği ve belirttiği sayıda surelerin okunmasının gerektiği çözüm yolları da uygulanmaktadır.

Medyum Olmak İçin Neler Gerekli

Medyumluk inançlı ve iyi niyetli de olunarak yapılabilecek bir iştir. Çünkü, insan ile cinler alemi arasında aracı olarak iletişim sağlanabilmesine yardımcı olur. Bu şekilde yardımcı olurken doğru okumaları yaparken bir yandan da kalbinde iyi niyet barındırıyor olması gerekmektedir. Çünkü iletişime aracılık ederken cinlerin medyuma başvuran kişiye musallat olmasına da engel olabilecek kişi yine medyumdur. Alanında uzman ve deneyimli olan medyumlar bu tür zorluklar yaşanmaması için gerekli önlemleri alırlar. Medyumlar, doğuştan gelen yetenekleri sayesinde cinler ile iletişim kurabilirler fakat bu iletişimi nasıl yöneteceği konusunda kendisinden daha deneyimli bir medyum yanında eğitimini alır ve deneyim kazanır.

Bu sebeple de medyum olacak kişi deneyimleri ile uzmanlaşan kişidir. Farklı deneyimleri oldukça çok yaşayan bir medyum kendisinden yardım isteyen kişiye de doğru sonuçlar alabileceği işlemleri yapmak konusunda olumlu yardımlarda bulunabilir. Medyum olmak için bir kurum ya da kursta verilen eğitim türü mevcut değildir. Çünkü medyumluk sadece eğitim ile öğrenilmez. Kendisini farklı ilimler konusunda eğitmek medyumun kendisine katacağı faydalardır. Fakat medyum deneyimlerini yanında yetiştirilmek üzere yer aldığı daha uzman ve deneyimli bir medyumdan öğrenir. Medyumluk, öncelikli olarak doğuştan gelen bazı özellikler gerektirmektedir. Bu özellikler sayesinde medyumlar öngörülerde de bulunabilirler.

Medyumlara aynı zamanda büyü bozmak için de çok sayıda insan başvurmaktadır. Büyü bozmak için uygulanacak yöntemler medyumları da iki farklı alana ayırabilmektedir. Bazı medyumlar yapılmış olan büyüyü bozmak adına başka bir büyü kullanarak büyüyü büyü ile bozmayı tercih edebilir. Bazı medyumlar ise, zaten büyü olarak yapılmış bir işlemi başka bir büyü eylemi ile çözmeyi yanlış olarak görür ve büyü bozmak için Kur’an ı Kerim ayetlerinden yararlanırlar. İnançlı olan medyumlar, abdestli olunmasını ve duaların ve ayetlerin okunmasının önemli olduğunu düşünür ve o şekilde uygulamalar yapar. Medyum olmak pek çok özelliği barındırması gereken bir alandır.

İyi Bir Medyum

İyi bir medyum olmak için iyi niyetli olunması, doğuştan gelen bazı yeteneklere sahip olunması gerekmektedir. Medyumlar için en sık kullanılan betimleme kalp gözü açık olmasıdır. Kalp gözü açık denmesi ise doğuştan gelen yetenekleri ile medyumun kişileri ve nesneleri zihinsel olarak kontrol altına alabilmesi durumu kast edilmektedir. Bu sebeple iyi bir medyumluk doğuştan gelen zihinsel kontrol yeteneği de gerektirmektedir. Medyumlar, bu özellikleri ile cinler ile kurdukları iletişimde de cinleri kontrol altına almayı başarabilir ve gerek duyduğu işlem için kullanabilir. Zihinsel kontrol yeteneğini diğer boyuttaki varlıklar ile iletişim kurma yeteneği ile birleştirerek kişilere yardım etmeyi amaç edinmelidir.

Medyum ve Kullandıkları Çözüm Yolları 

Sahte bir medyumu anlayabilmek için sizinle ilgili özel bilgiler vermesini isteyerek test edebileceğiniz bir husustur. Çünkü gerçek olan medyum kişinin özel bilgilerini rahatlıkla söyleyebilirler. Bunu hem sahip olduğu zihinsel okuma becerisini kullanarak hem de cinler ile kurduğu iletişimden yararlanarak kendisine başvuran kişiye özel bilgiler verebilir. Cinlerin uzun yaşama özellikleri ve bir yerden bir başka yere hızla hareket edebildikleri için medyumlar da iletişim kurduğu cinin bu özelliğini de kullanarak kendisine başvuran kişi ile ilgili bilgileri rahatlıkla belirtebilir. Bu özelliği yapılmış olan büyü çeşidini anlamak açısından da önemlidir. Çünkü yapılmış olan büyüyü ya da musallat durumunu anlaması medyumun ne tarz bir yöntem ile çözüm yolu izleyeceğini belirlemesinde yardımcı olacaktır. Bu süreçler medyumları manevi açıdan çok fazla yorabilir ya da yıpratabilir. Çünkü başka boyutta yaşayan varlıklar ile iletişim kurarken belli bir enerji harcaması gerekmektedir.

Aynı zamanda bu iletişimi kurarken inanç ve irade açısından da dirayetli ve güçlü olmalıdır. Doğru ve iyi olan medyumlar bu süreçleri nasıl yönetebileceğini en iyi şekilde bilir ve zarar görmeden çözüme kavuşturabilir. Yapılacak eylemde inanç ve iyi niyetli olunması esastır. Özellikle bağlama büyüsü gibi güçlü büyülerde de iyi niyet esastır. Çünkü bu tarz büyü işlemlerinde öfke ya da intikam gibi hisler yapılacak olan işlemi geçersiz kılabilir ya da tam tersi bir duruma çevirerek büyü yaptıran kişiye zarar verebilir. Bu sebeple yapılacak olan işlemlerin özenli ve deneyimli uzmanlıklar gerektirmesi sebebiyle medyumlara başvurulması gerekmektedir. Medyum, konusunda da doğru ve iyi niyetli olan medyumu bulmak ve doğru bir biçimde sürdürülecek bir yol izlenmelidir. İyi niyetli olan medyumlar maddi çıkar da gözetmez.

Doğru ve güvenilir olan medyumların önceliği zor durumda olan kişilere rehberlik ederek bir çözüm yolu sunması önceliği olmalıdır. İnsanlar da bu konuda dikkatli ve özenli seçimler yapmalıdır. Hangi işlemi ne için yaptıracağı konusunda emin olmalı ve doğru, güvenilir, uzman olan medyum ile bir çözüm süreci izlemelidir.