Hurma Büyüsü Nedir?

/ 14 Ağustos 2021 / 2.511 / yorumsuz
Hurma Büyüsü Nedir?

Hurma Büyüsü Nedir? Hurma Büyüsü Etkileri Nelerdir?

Hurma büyüsü nedir? Hurma büyüsü etkileri nelerdir? Gibi sorular özellikle son zamanlarda sıklıkla sorulmaya başlanmıştır. Büyü, büyü tarihi gibi konularla ilgili kişiler mutlaka bu eskiden çok yapılan büyünün adına rastlamışlardır. Hurma büyüsünü merak edenler, hakkında araştırma yapmaya başlamışlardır. Eğer siz de hurma büyüsünü merak edenlerdenseniz, hazırladığımız bu açıklayıcı yazıyı okuyabilirsiniz.

Hurma Büyüsü Nedir?

Hurma büyüsü nedir? Bu büyü hakkında araştırmaya yapmaya başlayanların ilk sorularından birisidir. Hurma büyüsü halk dilinde acı ve ayrılık çeken kalplerin ilacı olarak anılmaktadır.  Yapım amacı genelde kişilere mutluluk vermektir. İyi niyetlerle yapılan oldukça eski bir büyüdür. Pek çok insan tarafından sık sık tercih edilen bu büyünün yapımı oldukça kolaydır. Büyü yapıldıktan sonra ömür boyu bir kalıcılığa sahiptir. Aynı zamanda etkisini hızlı gösteren bu büyünün birçok avantajı bulunmaktadır. İşinde uzman bir medyum seve seve bu büyüyü sizin için yapacaktır. Çünkü ne yapana ne de yaptırana kötü sonuçlar gerektirecek bir büyü değildir. Sonuç olarak yaptıran kişiye yalnızca mutluluk getirir.

Hurma Büyüsü Etkileri Nelerdir?

Hurma büyüsü nedir? Hurma büyüsü etkileri nelerdir? Bu büyü daha çok kişileri ilişkilerine ve evlerine bağlamak amacıyla kullanılır. Büyünün en sık görülen etkileri şunlardır:

 • Büyü yapılan kişinin evine ve ailesine olan düşkünlüğü artar.
 • Kişinin karakteri değişir. Önceden sürekli sinirli ve agresif hareketler sergileyen kişi zamanla ılımlı bir insana dönüşür. Konuşurken insanları kırabileceğinin farkında olur. Sık sık empati yapar ve diğer insanların neler hissettiklerini anlamaya başlar.
 • İlişki içerisindeki kişi evine ve ailesine bağlı değilse bu durum değişir. Evinin dışındaki hayatından zevk almamaya başlar. Çalışmadığı zamanlarını hep ailesiyle geçirmek ister. Evine ve ailesine oldukça ilgili bir insana dönüşür.
 • Büyü ilk yapıldığı zamanlarda etki altındaki kişi sağlıklı uykular uyuyamaz. Sık sık kâbus görür. Devamlı terler. Uykusunu alamadığı için gün içerisinde sürekli yorgun ve halsiz olur.

Bu büyünün daha çeşitli etkilerinden bahsedilebilir. Bu etkilerin tamamen niyete göre belirlendiğini unutmamak gerekir. Niyetinizi büyüyü yapacak olan medyuma açık ve doğru bir şekilde iletmeniz gerekir. Medyum büyü yapımında niyetinizi işleyecektir ve büyü sonucunu sizin niyetleriniz şekillendirecektir. Niyeti büyüye işlemek oldukça zor bir işlemdir. Bunun yapılabilmesi için uzun yıllar edinilmiş çeşitli bilgiler ve deneyimler gereklidir. Bu nedenle büyüyü yapmadan önce deneyimli bir medyumla çalıştığınıza emin olmanız gerekir.

Hurma Büyüsünden Nasıl Korunmak Gerekir?

Hurma Büyüsü Nedir?
Hurma Büyüsü Nedir?

Hurma büyüsü nedir? Hurma büyüsü etkileri nelerdir?  Bu iki sorudan her ne kadar olumlu yanıtlar alınsa da bazı insanlar bu büyüden rahatsız olmaktadır. Çünkü oldukça iyi niyetlerle yapılsa bile büyü, büyü yapılan kişinin iradesini etkiler. Bu nedenle insanlar bundan rahatsızlık duyar. Kendi isteği dışında birine bağlanmak istemeyen kişiler bu büyüden korunma yolları arar. Aslında tüm büyülerden korunmak için en önemli şey koşulsuz şartsız Allah’a güvenmek ve teslim olmaktır. Bunun yanı sıra bazı sure ve dualar okunabilir.

Hurma büyüsünden korunmak için okunan sure ve dualar:

 • Felak Suresi: Bismillâhi’r- Rahmâni’r -Rahîm.Gul e’ûzu bi-Rabbi’l -felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.Ve min şerri’n- neffâsâti fi’l-ukad.Ve min şerri hâsidin izâ hased.
 • Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım, Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, Düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).
 • Nas Suresi: Bismillâhi’r- Rahmâni’r- Rahîm. Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. Meliki’n-nâs. İlâhi’n- nâs. Min şerri’l- vesvâsi’l- hânnâs.  Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. Mine’l- cinneti ve’n- nâs.
 • Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine, İnsanların (gerçek) ilahına; İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir. Gerek cin gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)
 • AyeteL Kürsi: “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azi
 • Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.
 • Yunus suresi 81. Ve 82. Ayetler: Fe lemmâ elkav kâle mûsâ mâ ci’tum bihis sihr (sihru), innallâhe se yubtiluh (yubtiluhu), innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn (mufsidîne). Ve yuhikkullâhul hakka bi kelimâtihî ve lev kerihel mucrimûn (mucrimûne).
 • Onlar attıkları zaman Musa (A.S) şöyle dedi: “Sizin getirdiğiniz şey sihirdir. Muhakkak ki Allah, onu bâtıl (geçersiz) kılacaktır.” Allah, muhakkak ki fesat çıkaranların amelini ıslâh etmez. Ve mücrimler (suçlular) kerih görse de (istemese de) Allah hakkı gerçekleştirecektir.
 • Araf suresi 118. Ve 199. Ayetler: Fe vakaal hakku ve batale mâ kânû ya’melûn (ya’melûne). Fe gulibû hunâlike venkalebû sâgırîn (sâgırîne).
 • “Böylece hak ortaya çıktı,onların yaptıkları ise bir hiç olup gitti…” “Fir’avun’un adamları oracıkta mağlup olup küçük düştüler.”

Özellikle bu surelerin aksatılmadan her gece okunması gerekir. Bu surelere ek olarak ise bakara suresinin de her gece okunmasında fayda vardır. Kişilerin devamlı abdestli bulunmaları ve dillerinden Allah zikrini bırakmamaları gerekir.

Sürekli “la havle vela kuvvete illa billah” diyerek kelime-i temcidi sürekli tekrarlamalıdırlar.

Her sabah uyanır uyanmaz üç kere Bismillahillezi la yedurru meaismihi şey’ün fi’l-ardı vela fi’s-semai ve hüve’s-semiu’l-alim.” “Euzü bi kelimatillahi’t-tâmmati min şerri ma halaka.” Duasını okumak, Yerde ve gökte İsminin anıldığında hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve bilir demektir.

Hurma Büyüsü Nasıl Yapılır?

Hurma büyüsü nedir? Hurma büyüsü etkileri nelerdir? Sorularından başka nasıl yapıldığı da merak edilmektedir. Bu büyünün ne olduğunu öğrenen ve insanlara sağladığı faydaları gören hemen hemen herkes bu büyünün nasıl yapıldığını araştırmaya başlayacaktır. Bu büyünün yapımı için çok geniş bir bilgi birikimine sahip olmak gerekir. Ayrıca kesinlikle büyü alanında deneyim sahibi kişilerden olunmalıdır. Çünkü yapımı her ne kadar basit olursa olsun eski büyü kitaplarındaki belli adımların uygulanması gerekir. Gereken adımlar uygulanmadığı takdirde büyünün tutması olanaksızdır. Bu büyünün yapımında büyü yaptırmak isteyen kişi aktif görev alır. Birlikte çalıştığı medyum onu sözleriyle yönlendirir. Bir bakıma bağlama büyüleri kategorisine giren bu büyünün yapım aşamaları şöyledir:

 • Öncelikle beraber çalışılan medyuma istekler ve niyetler dürüst bir şekilde anlatılır. Medyum sizi yapılması en doğru büyüye yönlendirir.
 • Yapılacak bu büyünün en önemli ve tek malzemesi olan hurmalar temin edilir. Hurmaların temiz ve kurtsuz olmasına dikkat edilmelidir. Aynı zamanda bir adet hurma yetmez, tam yedi adet hurma temin edilmelidir. Hurma seçiminin yaş ya da kuru olması büyünün tesir miktarını etkileyecektir. Çok tesirli bir büyü için mutlaka yaş hurma kullanılmalıdır.
 • 7 adet hurma ile medyum ve büyü yaptırmak isteyen kişi oldukça sessiz ve temiz bir odaya geçerler. Bu odada kişinin kesinlikle kıble yönüne dönmesi gerekir. Kıble yönüne dönene kişi sağ avucuna yedi hurmanın tamamını alır ve onu sıkı sıkı tutar.
 • Sıkı sıkı tuttuğu hurmaların üzerine belli tılsımlı sözlerin söylenmesi gerekir. Bu tılsımlı sözler genelde kişinin niyetlerini içinde barındırır. Söylenen tılsımlı sözler çeşitlilik gösterebildiğinden büyü esnasında medyumunuzu tekrar etmeniz yeterli olacaktır.
 • Tılsımlı sözleri bitirdikten sonra kişinin yönünü değiştirmeden iki dizinin üzerine çökmesi lazım. Daha sonra elinde sıkı sıkı tuttuğu bu hurmaları dizlerinin arasına yerleştirmelidir. Ve bu sefer de medyumla birlikte doğa üstü güçlerden yardım almak ve ortaya çıkan enerjiyi yönlendirebilmek için yine çeşitli tılsımlı sözler söylemelidir.
 • Tüm tılsımlı sözler söylendikten sonra, kişinin hurmalar arasında bulunan en iri hurmayı alıp çekirdeğini çıkararak yemesi gerekir. Böylelikle odada yapılan işlem bitmiş olur. Büyünün gömme aşamasına geçilir.
 • Yenmiş hurmanın çekirdeğini sağ eline kalan hurmaları sol eline alan kişi herhangi bir toprak yığınının yanına gider. Öncelikle sol elindeki altı hurmayı daha sonra da çekirdeği güzel bir şekilde gömer. Gömme işlemi sırasında da bazı tılsımlar okunur. Tüm tılsımlar bitip hurmalar ve çekirdek gömüldüğünde büyü tamamlanmış olur. Bu noktadan sonra kişi sadece büyünün tesir etmesini bekleyecektir.

Bu büyünün küçük ama önemli püf noktalarından birisi de yapılma zamanıdır. Büyünün muhakkak bir cuma günü yapılması gerekir. En çok önerilen saat dilimi ise akşam ezanı ile yatsı ezanı arasındaki zaman dilimidir. Ayrıca büyüyü yapmadan önce kesinlikle boy abdesti almayı unutmamak gerekir.

Hurma Büyüsü Sonuçları Nelerdir?

Hurma büyüsü sonuçları güzel olan bir büyüdür. Bu büyüyü yapan kişilere güzellikler getirir. Partnerine yeterince bağlı olmayan kişiler hem cinsel hem de ruhsal olarak büyü yaptıran kişiye çekilirler. Dışarıdaki insanların pis olduklarını düşünmeye başlarlar. Evlerine ve ailelerine bağlı olmayan kişiler, onlardan başka bir şey düşünemez olurlar. Aralarında sorun olan kişiler, sorunlarını bir anda çözer ve bir daha kolay kolay tartışmazlar.

Verilen bu örneklerin sayıları kolaylıkla arttırılabilir. Ama genel olarak sonuçlar hep aynı olacaktır. Çünkü büyü tamamen saf iyi niyetlerle yapılır.

Hurma Büyüsü Zararlı mıdır?

Hurma büyüsü zararlı büyülerden değildir. İyi niyetlerle yapıldığından dolayı ak büyüler arasında sayılır. Hakiki bir medyum tarafından yapıldığı takdirde herhangi zararlı bir yan etkisi bulunmayacaktır. Tabi her büyü gibi küçük ama zararsız yan etkiler yaşayabilirsiniz. Bunun nedeni büyülerin kişilerin iradelerine baskı uygulamasıdır. Fikirleri ve davranışları değiştirmek amacıyla yapılan büyülere, kişilerin bünyelerinin tepki vermesi normaldir.

Bu küçük yan etkiler genelde uykusuzluk, halsizlik ve dalgınlık gibi kötü sonuçlar doğurmayacak şeylerdir. Bunlardan korkulmasına gerek yoktur. Çünkü oldukça doğaldır. Aynı zamanda kısa sürede yok olacaktır. Bu yan etkiler ortadan kaybolduktan sonra kişinin önünde sadece mutluluklar olacaktır. Bu açıklamaların ışığında hurma büyüsü yapmak isteyen kişiler, hiç korkmadan bu büyüye başvurabilirler diyebiliriz. Ancak asla tek başlarına denememeliler, mutlaka bir medyumdan yardım almalıdırlar