Denenmiş Bağlama Duaları Nelerdir?

/ 1 Mart 2021 / 2.196 / yorumsuz
Denenmiş Bağlama Duaları Nelerdir?

Denenmiş bağlama duaları nelerdir? Kimler tarafından yapılır ve nasıl yapılması gerekir gibi konular en merak duyulan ve hassas bir konudur. Pek çok noktada hayatımızın her aşamasında dua ederiz. Bu dualar bazen sevgilimize kavuşmak için bazen de onun sadece bize bağlı kalması için yapılmaktadır. Kendimizin edebileceği dualar olduğu gibi bazı özel dualar bağlama yapan medyum hocalar tarafından okunmaktadır. Kaç defa ve nasıl okunması gerektiği konularında uzman olan kişiler onlardır. Sizler sevdiğinizi kendinize bağlamak için hangi duaları okumalısınız? Bu yazımızda sizlere aktarılacaktır.

Asırlardan bu yana var olan aşk duygusu bütün insanlığın önem verdiği bir konudur. Sevmek ve sevilmek insanların temel ihtiyaçlarından birisidir. Nasıl ki yemek içmek olmazsa olmazımızsa sevmek ve sevilmek de hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Bekar olan kişiler sevdiğinin sadece kendisi ile ilgilenmesi için, evli olan kişiler de eşinin sadece kendisine bakması için bağlama dualarına başvururlar. Bağlama duaları sevdiğiniz kişiye ya da eşe yapılmalıdır. Başkasının eşine ya da sevgilisine yapılan dualar Allah katında kabul görmeyeceği gibi; sizlerin de kötü amaçlar doğrultusunda dua etmeniz anlamını taşımaktadır. Kişilerin denenmiş bağlama duaları arasında kendisine uygun olana göre dua etmeleri ve Allah’tan yardım dilemeleri oldukça önemlidir.

Erkeği Kendine Bağlamak İçin Dua

Evli olan kişiler eşlerinin başkalarına bakmalarını ve onlarla ilgilenmelerini istemezler. Kıskançlık içgüdüsü kişilerin içlerinde olan bir olgudur. Küçük kıskançlıklar zararsız olduğu için normal karşılanır. Ama yerinde olmayan bazı kıskançlıklar kişilere ve evliliklere zarar vermektedir. Erkeğinizi kendinize bağlamak için ona iyi davranmak ve sıcakkanlı olmanın yanı sıra dua etmeniz gerekir. Bu dualara bazı örnekleri sizlere sunacağız. 41 kez özellikle de cuma günü okunması gereken dua şu şekildedir;

Huvallâhul hâlikul bâriûl musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard ve huvel azîzul hakîm.

Denenmiş bağlama duaları arasında erkeği kendinize bağlamak için 7 gün boyunca günde 1 defa aşağıdaki duayı okuyunuz:

Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti.

3 gün süre ile 3’er defa sevdiğiniz bir erkeği kendinize bağlamak şu şu duayı okuyabilirsiniz;

Allâhümme salli salâten kâmilaten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ukadü, ve tenfericü bihil’kürabü, vetükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ke’imi ve alâ âlihi ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâlûmin lek.

Denenmiş bağlama duaları arasında yer alan ve erkeği kendinize bağlamak için Cuma günleri 15 defa okunacak olan dua aşağıda sizlere sunulmaktadır:

Bismillahirrahmanirrahim. Allahümmec alil kur ane lena fiddünya karinan ve fil kabri münisan. Ve fil kıyameti şefian. Ve minen naristiran ve hicaban. Birahmetike ya erhamerrahimin. La ilahe illallahül melikül kahhar. La ilahe illallahül melikül cebbar. Ya Allah, hasbiyallah.

Sevdiğin İnsanı Kendine Bağlamak İçin Dua

Sevdiğimiz kişinin sadece bizimle ilgilenmesini ve gözünün dışarılarda olmamasını isteriz. İleride evlenme hayali kurduğumuz insan bizim için özeldir. Onu elde tutmak ve güzel bir gelecek için duaların önemi büyüktür. Denenmiş bağlanma duaları nelerdir? Araştırması içinde olan kişiler sevdiği insanı kendine bağlamak için bazı dualar ederler. 3 gün ve günde 1001 defa okunacak olan dua şu şekildedir:

Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm.

Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn.

Bu duanın yanı sıra kendi içinizdeki olanlarla da dua etmeniz mümkündür. “Allah’ım sevdiğim kişinin bana bağlı kalmasını nasip et. Gözünün benden başkasını görmemesini ve hep beni hayal etmesini nasip et. Bizi birbirimize hayırlı kıl. Sen bizim sevgimizi ve aşkımızı nazardan, kötü insanların şerrinden ve fesatlıklardan koru. Sana sığınıyorum. Bizim aramıza soğukluk verme. Sevdiğim kişinin bana iyi davranmasını nasip et. Mutlu ve huzurlu bir gelecekle onu bana kavuştur. Senin yardımlarınla bizi birbirimize bağlı bir eş yap. Amin”

Denenmiş Bağlama Duaları Nelerdir?

Birini Bağlamak İçin Esmaül Hüsna

Birini kendimize bağlamak için önemli bazı dualar vardır. Bunların arasında Esmaül Hüsna duası da bulunmaktadır. Bu duanın sevdiğiniz insan üzerinde gönül gönlünü fethetmek ve onun size bağlanmasını sağlamak için değeri büyüktür. 3 adet Esma ve 3 adet sure okunması denenmiş bağlama duaları içerisinde bulunmaktadır.

Aşık etmek ve sevdiğiniz kişiye kendinize bağlamak için bir esma vardır. Bu esmada sıralama önemlidir. O yüzden bilen kişilerin okuması gerekir.

El-Rahman esmasına nida

İhlas suresi

El-Vedud esmasına nida

Duha suresi

El-Mucip esmasına nida

İnşirah nidası

Kısa zaman içinde sonuç alınması gerekmekte, dua sonrası hemen sonuç alınabilir. O yüzden denenmiş bağlama duaları arasında bulunan Esmaül Hüsna bilen kişiler tarafından okunmalıdır. Aşık etme ve bağlama duasında şu şekilde sıralama ile okumalısınız.

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Rahman

Kul hüvallahü ehad

Allahüs samed

Lem yelid ve lem yuled

Ve lem yekün lehu küfüven ehad

Ya Vedud

Velleyli iza seca

Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala

Ve lel’ahıretu hayrün leke minel’ula

Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke ve ma kala

Elem yecidke yetiymen feava

Ve vecedeke dallen feheda

Ve vecedeke ailen feağna

Femmel yetiyme fela takher

Ve emmessaile fela tenher

Ve emma binı’meti rabbike fehaddis

Ya mucib

Elem neşrah leke sadrek

Ve vada’na ‘anke vizreke

Elleziy enkada zahreke

Ve refa’na leke zikreke

Feinne me’al’usri yüsren

İnne me’al’usri yüsren

Feiza ferağte fensab

Ve ila rabbike ferğab

12 Esma Zikri ile Birini Kendine Bağlamak

Kendinize sevdiğiniz kişiye bağlamak için 12 esma zikri okunabildiği gibi evlenmek içinde bunu okuyabilirsiniz. Sevdiğinizle evlenmeyi düşünüyorsanız bu duayı edebilirsiniz. Bir hafta boyunca günde 3 defa okumanız makbuldür. Ayrıca sırası ile söylemeniz gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

“Bizmillahirrahmanirrahim”

“Süphane rabbiyel aliyyil alel vehhab”

Ya rahman (merhamet edenlerin en büyüğü)

Ya Selam (kullarını güvende tutan)

Ya Azim (pek yüce olan)

Ya Vehhab (Karşılıksız nimet veren)

Ya Semi (Her şeyi en iyi işiten)

Ya Latif (İhsanı bol olan)

Ya Mucib (Duaları kabul eden)

Ya Vedud (Sevmeye layık olan ve kullarını seven)

Ya Hamid (Her türlü övgüye layık olan)

Ya Kayyum (Varlıkları diri tutan)

Ya Muktedir (Dilediğini yapmaya gücü yeten)

Ya Cami (Tüm mahlükatı bir araya getiren)

Erkekliği Bağlamak ve Bunun İçin Okunacak Dua

Çapkın olarak nitelendirilen bazı erkekler vardır. Hayatınızda yer alan kişinin başkalarına ilgi gösterdiğini fark ettiyseniz onun erkekliğini bağlayarak buna engel olabilirsiniz. Erkekliği bağlama büyüsü medyum hocalar tarafından yapılmaktadır. Denenmiş bağlama duaları arasında da yer almaktadır. Kocanızın çapkınlığı karşısında onun erkekliğini bağlamak için şu dua günde 25 defa ve bir ay boyunca okunmalıdır:

Ve mâ aIIemnâhüşşi’ra vemâ yenbegî Ieh in hüve iIIâ zikrün ve kur’ânün mübîn

Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkaI kavIü aIeI kâfirîn

EveIem yerav ennâ haIaknâ Iehüm mimmâ amiIet eydîna en âmen fehüm Iehâ mâIikûn

Ve zeIIeInâhâ Iehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye’küIûn

Ve Iehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efeIâ yeşkürûn

Vettehazû min dûniIIâhi âIiheten IeaIIehüm yünsarûn

Sevgilinizin çapkınlığını bağlamak için aşağıdaki duayı 50 kere okumanızı tavsiye ederiz. Özellikle sabah nazından önce okunması makbuldür.

Hâzihî cehennemüIIetî küntüm tûadûn

lsIevheI yevme bimâ küntüm tekfürûn

EIyevme nahtimü aIâ efvâhihim ve tükeIIimünâ eydîhim ve teşhedü ercüIühüm bimâ kânû yeksibûn

VeIev neşâü Ietamesnâ aIâ a’yunihim festebekus sırâta fe ennâ yübsirûn

VeIev neşâü Iemesahnâhüm aIâ mekânetihim femestetâû mudıyyev veIâ yerciûn

Ve men nüammirhü nünekkishü fiIhaIkı, efeIâ ya’kiIûn

Bu belirttiğimiz duaların niyetli bir şekilde okunması gerekir. Ayrıca dua okuma esnasında abdestli olmanız tavsiye olunur. Şu da bir gerçektir ki sadece dua etmekle insanlar amaçlarına kavuşamazlar. Dua etmenin yanı sıra kendimize bağlamak istediğimiz kişiye iyi davranmak, ona sevildiğini göstermek ve önemli birisi olduğunu hatırlatmak gerekir. Bizim bu çabalarımız edeceğimiz dualarla gerçek amacına ulaşacaktır. Yoksa sadece dua edip kenara çekilmekle hiçbir dileğimiz gerçekleşmez. Bunu da sizlere Hatırlatmak isteriz.

Sevgiliyi Bağlamak İçin Okunacak Dua

Evli değilsiniz ama bir sevgiliniz var. Onunla evlenmeyi ve güzel bir gelecek kurmayı hayal ediyor olabilirsiniz. Sevgilinizi bağlamak için okumanız gereken dualar oldukça fazladır. Bunların arasında yer alan Yasin suresini 7 adet renkli ipliğe 41 defa okumanız gerekir. Sonra bu iplikleri sevgilinizin giysisine sarın. Mumla mühürleyin. Siyah poşet içerisine koyun ve onu gömün. Bunun sonucunda sevgilinizin size bağlı kalacağına ve siz olmadan yaşayamacağına emin olabilirsiniz. Denenmiş bağlama duaları nelerdir? İşte size en kuvvetli bir dua…

(1) Yâsîn

(2) VeI Kur’ân-iI hakîm

(3) İnneke IemineI mürseIîn

(4) AIâ sırâtın müstakîm

(5) TenzîIeI azîzirrahîm

(6) Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfiIûn

(7) Lekad hakkaIkavIü aIâ ekserihim fehüm Iâ yü’minûn

(8) İnnâ ceaInâ fî a’nâkihim agIâIen fehiye iIeI ezkâni fehüm mukmehûn

(9) Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min haIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm Iâ yübsirûn

(10) Ve sevâün aIeyhim eenzertehüm em Iem tünzirhüm Iâ yü’minûn

(11) innemâ tünzirü menittebazzikra haşiyerrahmâne biIgaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm

(12) İnnâ nahnü nuhyiI mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve küIIe şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübîn

(13) Vadrib Iehüm meseIen ashâbeI karyeh. İz câeheI mürseIûn

(14) İz erseInâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürseIûn

(15) KâIû mâ entüm iIIâ beşerün misIünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey’in in entüm iIIâ tekzibûn

(16) KâIû rabbünâ ya’Iemü innâ iIeyküm IemürseIûn

(17) Vemâ aIeynâ iIIeI beIâguI mübîn

(18) KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm

(19) KâIû tâirüküm meaküm ein zikkirtum beI entüm kavmün müsrifûn

(20) Vecâe min aksaImedineti racüIün yes’â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn

(21) İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn

(22) Vemâ Iiye Iâ a’büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn

(23) Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey’en veIâ yünkizûn

(24) İnnî izen Iefî daIâIin mübîn

(25) İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn

(26) KîIedhuIiI cennete, kâIe yâIeyte kavmî yâ’Iemûn

(27) Bimâ gafereIî rabbî ve ceaIenî mineI mükremîn

(28) Vemâ enzeInâ aIâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münziIîn

(29) İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn

(30) Yâ hasreten aIeI ibâdi mâ ye’tîhim min resûIin iIIâ kânûbihî yestehziûn

(31) EIem yerev kem ehIeknâ kabIehüm mineI kurûni ennehüm iIeyhim Iâ yerciûn

(32) Ve in küIIün Iemmâ cemî’un Iedeynâ muhdarûn

(33) Ve âyetün IehümüI arduI meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye’küIûn

(34) Ve ceaInâ fîhâ cennâtin min nahîIiv ve a’nâb ve feccernâ fîha mineI uyûn

(35) Liye’küIû min semerihî vemâ amiIethü eydîhim efeIâ yeşkürûn

(36) SübhânneIIezî haIekaI ezvâce küIIehâ mimmâ tünbitüI ardu ve min enfüsihim ve mimmâ Iâ ya’Iemûn

(37) Ve âyetün IehümüIIeyü nesIehu minhünnehâre fe izâhüm muzIimûn

(38) Veşşemsü tecrî Iimüstekarrin Iehâ zâIike takdîruI azîziI aIîm

(39) VeIkamere kaddernâhü menâziIe hattâ âdekeI urcûniI kadîm

(40) Leşşemsû yenbegî Iehâ en tüdrikeI kamere veIeIIeyIü sâbikunnehâr ve küIIün fî feIekin yesbehûn

(41) Ve âyetüI Iehüm ennâ hameInâ zürriyyetehüm fiI füIkiI meşhûn

(42) Ve haIâknâ Iehüm min misIihî mâ yarkebûn

(43) Ve in neşe’ nugrıkhüm feIâ sarîha Iehüm veIâhüm yünkazûn

(44) İIIâ rahmeten minnâ ve metâan iIâ hîn

(45) Ve izâ kîIe Iehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ haIfeküm IeaIIeküm türhamûn

(46) Vemâ te’tîhim min âyetin min âyâti rabbihim iIIâ kânû anhâ mu’ridîn

(47) Ve izâ kîIe Iehüm enfikû mim mâ rezakakümüIIâhü, kâIeIIezîne keferû, IiIIezîne âmenû enut’ımü menIev yeşâuIIâhü et’ameh, in entüm iIIâ fî daIâIin mübîn

(48) Ve yekûIûne metâ hâzeI va’dü in küntüm sâdikîn

(49) Mâ yenzurûne iIIâ sayhaten vâhideten te’huzühüm vehüm yehissimûn

(50) FeIâ yestetîûne tavsıyeten veIâ iIâ ehIihim yerciûn

(51) Ve nüfiha fîssûri feizâhüm mineI ecdâsi iIâ rabbihim yensiIûn

(52) KâIû yâ veyIenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekaI mürseIûn

(53) İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî’un Iedeynâ muhdarûn

(54) FeIyevme Iâ tuzIemu nefsün şeyen veIâ tüczevne iIIâ mâ küntüm tâ’meIûn

(55) İnne ashâbeI cennetiI yevme fîşüğuIin fâkihûn

(56) Hüm ve ezvâcühüm fî zıIâIin aIeI erâiki müttekiûn

(57) Lehüm fîhâ fâkihetün ve Iehüm mâ yeddeûn

(58) SeIâmün kavIen min rabbin rahîm

(59) VemtâzüI yevme eyyüheI mücrimûn

(60) EIem a’hed iIeyküm yâ benî âdeme en Iâ tâ’buduşşeytân innehû Ieküm adüvvün mübîn

(61) Ve enî’budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm

(62) Ve Iekad edaIIe minküm cibiIIen kesîran efeIem tekûnû ta’kıIûn

(63) Hâzihî cehennemüIIetî küntüm tûadûn

(64) lsIevheI yevme bimâ küntüm tekfürûn

(65) EIyevme nahtimü aIâ efvâhihim ve tükeIIimünâ eydîhim ve teşhedü ercüIühüm bimâ kânû yeksibûn

(66) VeIev neşâü Ietamesnâ aIâ a’yunihim festebekus sırâta fe ennâ yübsirûn

(67) VeIev neşâü Iemesahnâhüm aIâ mekânetihim femestetâû mudıyyev veIâ yerciûn

(68) Ve men nüammirhü nünekkishü fiIhaIkı, efeIâ ya’kiIûn

(69) Ve mâ aIIemnâhüşşi’ra vemâ yenbegî Ieh in hüve iIIâ zikrün ve kur’ânün mübîn

(70) Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkaI kavIü aIeI kâfirîn

(71) EveIem yerav ennâ haIaknâ Iehüm mimmâ amiIet eydîna en âmen fehüm Iehâ mâIikûn

(72) Ve zeIIeInâhâ Iehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye’küIûn

(73) Ve Iehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efeIâ yeşkürûn

(74) Vettehazû min dûniIIâhi âIiheten IeaIIehüm yünsarûn

(75) Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm Iehüm cündün muhdarûn

(76) FeIâ yahzünke kavIühüm. İnnâ na’Iemü mâ yüsirrûne vemâ yu’Iinûn

(77) EveIem yeraI insânü ennâ haIaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn

(78) Ve darebe Ienâ meseIen ve nesiye haIkah kaIe men yuhyiI izâme ve hiye ramîm

(79) KuI yuhyiheIIezî enşeehâ evveIe merrah ve hüve biküIIi haIkın aIîm

(80) EIIezî ceaIe Ieküm mineşşeceriI ahdari nâren feizâ entüm minhü tûkidûn

(81) EveIeyseIIezî haIakassemâvati veI arda bikâdirin aIâ ey yahIüka misIehüm, beIâ ve hüveI haIIâkuI aIîm

(82) İnnema emrühû izâ erâde şey’en en yekûIe Iehû kün, feyekûn

(83) FesübhaneIIezî biyedihî meIekûtü küIIi şey’in ve iIeyhi türceûn.

Uzaktaki Sevgiliyi Bağlamak İçin Okunacak Dua

Sevdiğiniz kişi uzak diyarlarda olabilir. Bu durum onun sizi sevmesine engel değildir. Uzakta olduğu için onu göremiyorsunuz ve aklınıza olumsuz birçok unsur da gelebilir. Aldatılıyor muyum? Başka biri ile mi beraber? gibi sorulardan kurtulmak için onu kendinize bağlamanız gerekir. Denenmiş bağlama duaları arasında uzaktaki sevgiliyi bağlamak için de dualar bulunmaktadır. İşte bir örnek:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi.

Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn.

Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn.

Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.