Çok Hızlı Tutan Sevgi Büyüsü Nasıl Yapılmaktadır?

/ 7 Aralık 2021 / 1.808 / yorumsuz
Çok Hızlı Tutan Sevgi Büyüsü Nasıl Yapılmaktadır?

Çok Hızlı Tutan Sevgi Büyüsü Nasıl Yapılmaktadır?

Çok hızlı tutan sevgi büyüsü nasıl yapılmaktadır? Konusunda sevdiğine bir an önce kavuşmak için can atanların nelere uyması gerektiğinden bahsedeceğiz.

Çok hızlı tutan sevgi büyüsü olarak sadece bir büyüden bahsetmek doğru olmayacaktır. Büyüler çok eski zamanlardan beri icra edilmekte ve farklı amaçlarla yapılmaktadır. Bu amaçların arasında ise en sık olarak kişinin sevdiğine kavuşmak, birinden intikam almak için kara büyü yaptırmak ya da parasal konular yer almaktadır. Ancak İslam dininde büyü yaptırmak kesin bir dille yasaklanmıştır. Buna rağmen çoğu insan hala büyü yaptırmaktadır. Büyüler her ne kadar masum olarak icra edilen ak büyü ve son derece tehlikeli olan kara büyüler gibi ikiye ayrılsa da yapan ve yapılan kişiler üzerinde olumsuz etkiler gösterebilmektedir.  Fakat her türlü yolu denemesine rağmen sonuç alamamış kişiler son çareyi büyüden yana kullanmaktadırlar. Sevdiği kişi tarafından duygularına karşılık bulmak isteyen kişiler aşağıda verilen yöntemler ile bu arzularına kavuşabilirler.

 • Muskalar
 • Dualar
 • Vefk

Bu uygulamalardan faydalanmak isteyen kişiler öncelikle işinin ehli bir medyum hocaya başvurmalıdırlar. Bu kişiler ilim ve irfan sahibi oldukları için yaptıkları büyülerden ve vefklerden son derece olumlu sonuçlar alınmaktadır. Yukarıda sevgi büyüsü konusunda yapılacak büyülerin pek çok farklı çeşidi olduğunu söylemiştik. Öyleyse bu yöntemler nelerdir? Öğrenmek için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Fotoğrafla Sevgi Büyüsü Nasıl Yapılmaktadır?

Çok hızlı tutan sevgi büyüsü nasıl yapılmaktadır? Sorusuna bu konuda farklı büyü çeşitleri vardır cevabını verebiliriz. Bu büyü çeşitlerinden bir tanesi de fotoğrafla yapılan aşk büyüsüdür. Peki fotoğrafla sevgi büyüsü nasıl yapılmaktadır? Bunu izah edelim.

Sevgi büyüsü yaparken ihtiyaç duyulan temel malzeme fotoğraftır. Fotoğraf ayrıca sadece sevgi büyülerinde kullanılmamaktadır. Diğer büyü çeşitlerinde de fotoğrafın önemi büyüktür. Bu yazımızda merak edenler için fotoğraf ile yapılan sevgi büyüsünden bahsedeceğiz. Bunun için öncelikle büyü yapılacak kişinin fotoğrafının temin edilmesi gerekir. Bundan sonra da aşağıda verilen adımlar uygulanmalıdır.

 • Sevgi Büyüsü icra ederken sessiz bir ortamda 13 gece boyunca kime büyü yapılacaksa o kişinin fotoğrafına aşağıda verilen dua okunmalıdır.
 • Bu dua 1013 kez okunmalı ve fotoğraf bir yastık içinde saklanmalıdır.

Okunacak dua ise şu şekildedir;

Bismillâhirrahmânirrahîm:

Ev kesayyibin minessemâi fîhî zulümatün ver’dün (büyü yapılacak kişinin adı) –(kendi adınız.) berkun yecalune esabiahüm iî azanihim minis-savaiki haze-rel mevt. Kezalike yasubbu bissavaiku min re’si filan ibni fîlane vallahü muhitun bil kâfirin. Ve keza kuttiat lehüm siyabün min narin yasubbu min fevka rüüsihimül hamim.

Allahümme sabbe fi re’si filan ibni filane elvec-i veş-şakikate ved-darban. Yusharu bihim ma fî butunihim vel cüludü ve lehüm mekamiu min hadidin. Küllema eradu en yahrucu minha min gammin u-idu fiha ve zuku azabel harik.

Kezalike yasda’ re’si filan ibni filane min azabil harik huzuhü feğul-luhü sümmel cahime salluhü sümme fî silsiletin zeruha seb-une ziraen feslikuhü. Kezalike yasubbü alare’si filan ibni filane el veci’ ved darban vel azabel elimi, küllema darbet daribis sindal bi hakkı hazihil esma-i şerantayail şerantayail eşmahin şemahin el ali alâ külli berahim elmu’tezzü fi ulüvvi şemuhiyyeti.

Kağıt Yakarak Sevgi Büyüsü Nasıl Yapılmaktadır?

Çok Hızlı Tutan Sevgi Büyüsü Nasıl Yapılmaktadır?
Çok Hızlı Tutan Sevgi Büyüsü Nasıl Yapılmaktadır?

Bu yazımızda çok hızlı tutan sevgi büyüsü nasıl yapılmaktadır? Ondan bahsetmekteyiz. Çok hızlı tutan sevgi büyüleri arasında bulunan kağıt yakarak sevgi büyüsü nasıl yapılmaktadır? Bir göz atalım.

Ateş çok uzun yıllardan beri büyü yapımında kullanılan bir semboldür. Bu sebepten dolayı da büyü yapım aşamasında ateşin kullanılması büyünün etkinliğini ve kuvvetini arttırdığı bilinmektedir. Ayrıca Kur’an-i Kerim’de de belirtildiği üzere cinler ateşten yaratılmıştır ve bu amaçlar ile Hüddam tarafından kullanılmaktadır. Bahsettiğimiz bu sebeplerden dolayı da ateş ile yapılacak olan büyüleri kişilerin evde yapmaması gerekir. Kağıt yakarak ya da ceylan derisi, kumaş gibi malzemeleri yakarak yapılan sevgi büyüleri direkt olarak aşık olması istenilen kişinin yüreğini yakmak amacı ile yapılmaktadır. Bu büyü türü çok karmaşıktır ve yapımı da oldukça zordur. O yüzden bu tür büyünün yapılması için kişilerin işin ehli medyum hocalara gitmeleri gerekir.

Kilitle Sevgi Büyüsü Nasıl İcra Edilmektedir?

Çok hızlı tutan sevgi büyüsü nasıl yapılmaktadır? Sorusuna yanıt olarak kilitle yapılan sevgi büyüsü çeşidinden de bahsedebiliriz. Bu da kilitle sevgi büyüsü nasıl icra edilmektedir? Sorusunu karşımıza çıkaracaktır.

Sevgi ya da aşk büyüsü yapımında kilit çok uzun bir zamanlardan beri kullanılmaktadır. Kilit büyüsü çok etkili ve kuvvetli bir büyü olduğu için sevgi amaçlı yapılan büyüler arasında en çok tercih edilenler listesinde yer almaktadır. Bu büyüdeki asıl amaç aşık edilmek istenen kişinin kalbini sadece sevilmesi istenen kişiye mühürlemek ve kilitlemektir. Kilit büyüsü yapılırken çeşitli ayetler ve dualar okunmaktadır. Ve bu duaların ve ayetlerin her okunuşundan sonra kilit kapatılmaktadır. Ayrıca sevgi büyüsü icra edilen kilidin üzerine çeşitli vefk ve tılsımlı sözcükler yazılmaktadır. Okuma işleminden sonra kilit ya toprağa gömülerek ya da bir akarsuya atılarak etki etmesi beklenmelidir.

Saç Teli İle Çok Hızlı Tutan Sevgi Büyüsü Nasıl Yapılır? 

Çok hızlı tutan sevgi büyüsü nasıl yapılmaktadır? Sevdiğine bir an önce kavuşmak isteyen kişilerin merak edip araştırdıkları konular arasında yer almaktadır. Yukarıda çok hızlı tutan sevgi büyüsü yapımında farklı yöntemlerin kullanıldığından bahsetmiştik. Bu yöntemlerden bir tanesi de saç teli ile yapılan sevgi büyüsüdür. Öyleyse sizlere saç teli ile çok hızlı tutan sevgi büyüsü nasıl yapılır? Onu açıklamalım.

İnsan vücudunda bulunan ve sevgi büyüsü yapımında oldukça önemli olan saç teli, tırnak, kan gibi benzeri maddeler ve malzemeler ile yapılan sevgi büyüleri çok hızlı tutmakta ve çok güçlü etkiler göstermektedir. Çünkü bu malzemeler ile yapılan büyüler karşı tarafa direkt olarak tesir etmektedir. Ayrıca bahsettiğimiz bu malzemeler büyüyü yaptıracak ve yapılacak olan kişiye ait olmalıdır. Örneğin kime büyü yapılacaksa o kişiden temin edilen saç teli ile yapılacak sevgi büyüsü diğer büyülere göre çok daha fazla etki gösterecektir.

Saç teli ile sevgi büyüsü yapılırken dua ya da ayetler okunarak saç teli yakılabilir. Ayrıca vefk yazılarak ve saç teli bununla birleştirerek kişi bunu üzerinde taşıyabilir. Saç teli ile yapılacak sevgi büyüsü uygulamasında bir diğer yöntem ise saç teline düğüm atmaktır. Ya da saç teli gömülerek ya da saklanarak sevgi büyüsü yapmak mümkündür.

Düğümler ve İplikle Yapılan En Güçlü Sevgi Büyüsü

Çok hızlı tutan sevgi büyüsü yapımında kullanılan bir diğer yöntem ise düğümler ve iplikler ile yapılan sevgi büyüsüdür. Düğümler ve iplikler ile yapılan en güçlü sevgi büyüsü konusundan bahsedelim.

Çok hızlı tutan sevgi büyüsü nasıl yapılmaktadır? Çeşitlerinden bir tanesi de düğüm ve iplikle yapılan türdür. Burada ipek ya da benzeri tarzda kutsal olduğu düşünülen çeşitli iplikler kullanılmaktadır. Bu büyü çeşidinde farklı renkte iplikler kullanılmaktadır ve bu iplikler de üçerli gruplar halinde tasnif edildiği esnada dualar okunmalıdır. Sevgi Büyüsü yaparken medyum hocalar düğümleme işleminden yardım alabilirler. Düğümleme yöntemi sadece sevgi büyülerinde başvurulan bir yöntem değildir, farklı büyü çeşitlerinde de kullanılmaktadır. Ayrıca düğümleme işlemi iple yapılabileceği gibi saç teli, hayvan bağırsağı, kumaş ve benzeri malzemeler ile de yapılabilmektedir.

Vekf Yazılarak Yapılan Sevgi Büyüsü

Çok hızlı tutan sevgi büyüsü uygulamaları arasında vefk yöntemi de bulunmaktadır. Herhangi bir türde büyü yaparken medyum hocalar muska, vefk ve çeşitli uygulamalar kullanmaktadır. Vefk yazılarak yapılan sevgi büyüsü de oldukça etkili bir yöntemdir. Kur’an-i Kerim’de geçen ayetler ve hadisler yazılarak yapılan vefkler çok tesirli ve kesin sonuç veren bir uygulamadır. Vefk yazacak medyum hocanın Arapça dilini çok iyi bilmesi ve ebced hesaplaması yapabiliyor olması gerekir. Yapılan ebced değerleri özel kağıtlara yazılarak vefk işlemi tamamlanmış olur. Vefk yazılarak yapılan sevgi büyüsü etkisini hemen gösteren bir büyüdür. Herkes tarafından yapılabilecek bir işlem değildir. Bu yüzden vefk yazacak medyum hocanın iyice araştırılması ve bu konularda daha önceden kanıtlanmış tecrübeleri olması gerekir. Bu medyum hocalar Havas ilmine hakim olmalıdır. Eğer işin ehli ve deneyimli bir medyum hoca tarafından yapılmazsa büyü hem tutmayacak hem de yapan ve yaptıran kişiler üzerinde ters etkiler gösterecektir.

En Etkili Aşık Etme Duası Hangisidir?

Çeşitli malzemeler ile uygulanan büyüler, yasılan vekfler ve tılsımların yanı sıra kişinin Allah’a sığınması ve dua ederek O’ndan yardım dilemesi gerekir. Çünkü duaların çok güçlü bir etkisi vardır. Çok hızlı tutan sevgi büyüsü nasıl yapılmaktadır? Sorusuna yanıtlar verdikten sonra en etkili aşık etme duası hangisidir? Ondan bahsedelim. Dualar büyüler yapılırken de kullanılmaktadır. Ama kişi sadece dua ederek de arzusunu Allah’a arz edebilmektedir. Aşağıda daha önceden denenmiş ve etkisi kanıtlanmış aşk duası verilmiştir.

Bismillahirrahmanirrahim:

İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti.

Sevgi ve Bağlama İçin Yapılan Büyü Çeşitleri

Bu yazımızda merak edenler için sevgi ve bağlama için yapılan büyü çeşitleri nelerdir? Ondan da bahsedelim biraz. Havas ilminde sevgi be bağlama için çok fazla dua ve büyü çeşidi yer almaktadır. Uygulanan bu yöntemler sonrasında sevdiğiniz kişiyi kendinize bağlayarak aşık edebilirsiniz. Yüzyıllardır yapılmaya devam eden bu uygulamalar sayesinde sevdiğiniz kişinin size ilgi duymasını sağlamanız mümkündür. Sevdiğiniz kişiyi kendinize aşık etmek için aşağıdaki uygulamalardan yararlanabilirsiniz.

 • Yakılarak uygulanan sevgi ve bağlama büyüleri
 • Gömülerek yapılan büyüler
 • Saç teli, tırnak, fotoğraf gibi malzemeler ile yapılan aşk büyüleri
 • Vekf yazılarak yapılan büyüler
 • Kişiye ait kıyafetler ile yapılan büyüler
 • Hayvana ait malzemeler ile yapılan sevgi büyüleri

Çok Hızlı Tutan Sevgi Büyüsü Ne Kadar Sürede Etki Eder?

Çok hızlı tutan sevgi büyüsü nasıl yapılmaktadır? Sorusunu cevaplayarak pek çok kişinin merakını gidermiş bulunmaktayız. Ancak bu büyüyü yaptırmayı düşünen kişilerin merak ettiği sorular içerisinde çok hızlı tutan sevgi büyüsü ne kadar sürede etki eder? Sorusu da bulunmaktadır.

Yapılan büyülerin çok kısa sürede etki etmesi için uyulması gereken bazı şartlar vardır. Öncelikle bu büyü türleri işin ehli medyum hocalara yaptırılmalıdır. Burada büyünün türü ve uygulanış şekli de önemlidir. Her büyünün tutma süresi farklıdır. Bu sebepten dolayı da sevgi büyüsü yaptırmadan önce medyum hocadan en kısa sürede tutan büyüler hakkında bilgi alabilirsiniz.