Bağlama Büyüsü Duaları Nelerdir?

/ 3 Şubat 2021 / 9.035 / yorumsuz
Bağlama Büyüsü Duaları Nelerdir?

Bağlama büyüsü duaları nelerdir? konusu insanlar arasında en çok tercih edilen büyü çeşidi bağlama büyüsü olduğundan sıkça merak edilir. Elbette bu büyünün yapılması da her büyü işinde olduğu gibi uzmanlık gerektirir. Yapılması titizlik isterken, okunması gereken duaların da doğru bilinmesi önemli bir husustur.

Bağlanma büyüsü için okunacak dualar farklılık göstermektedir. Sizler de duaların gücüne inanlardansanız bu yazımızda sizler için paylaştığımız duaları ve esmaları okuyabilir ve muradınıza erebilirsiniz. Dua ederken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar yer almaktadır. Her şeyden evvel inanç ve istek önemlidir. Ruhen ve bedenen temizliğin bir yolu olan abdest, dua için önemlidir. Aynı zamanda kutsal yapı Kıble yönüne dönülerek açılan eller, kişinin duasının kabul olmasında etkili olacaktır.

Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır

Pek çok insanlar medyumlar tarafından bağlama büyüsü nasıl yapılır, yapılırken hangi dualar okunur sorularına cevap vermektedir. Alanında uzman bir medyumun bulunması, etkili bir bağlama büyüsü için olmazsa olmazlar arasında yerini almaktadır. Bunu yaparken okunması gereken birtakım dualar bulunmaktadır. Bu yazımızda da bağlama büyüsü duaları nelerdir, etkileri nasıldır gibi aklınıza gelen pek çok soruya cevap vereceğiz. Siz de yazımızı okuyarak doğru büyü nasıl yapılır, hangi dualar okunur öğrenmiş olacaksınız.

Ayetel Kürsi ile Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Bağlama deyince akla gelen ilk şey aşk ve sevgi olmamalıdır. Bu konular üzerine olduğu gibi daha pek çok durum için de bağlama büyüsü yapılmaktadır. Birinin kazancını bağlama, erkekliğini bağlama, dilini bağlama gibi daha sayabileceğimiz pek çok durum için bu işlem gönül rahatlığı ile yapılabilir.

Bir kişiyi kendine bağlamak isteyen insan, Ayetel Kürsi duası ile bunu başarabilir. Bu hususta dikkat etmesi gereken, kişinin aşağıda yer alanları sırası ile yapması gerektiğidir. İşte size bu duanın ve büyünün yapılma aşamalarını şu şekilde açıklayabiliriz:

Büyüye başlamadan önce inanmak önemlidir. Bunun için öncelikle güzelce abdest alınması gerekir. Amaç ne ise ona göre niyet edilir. Besmele çekilerek Ayetel Kürsi okunur. Okumadan önce 7 farklı renkte ipek ip ele alınmalıdır. Bu renkler: sarı, beyaz, kırmızı, mavi, yeşil, gri ve siyah olarak seçilir. Her renge 7 tane Ayetel Kürsi okunur. Ardından da düğüm atılır.

Ayetel Kürsi Duasının Okunuşu 

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi, ya’lemü mâ beyne eydîhim, vemâ halfehüm, velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî, illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayetel Kürsi Duasının Türkçe Meali

Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Bu duayı okuduktan sonra bütün renk ilmekler bükülür. Ardından da Ayetel Kürsi duasının şu kısmı okunur;

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm

Bu kısım okunduktan sonra ilmeklere bir düğüm atılır.

Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyümü la te’ huzühü sinetün vela nevm . Kısmını okuduktan sonra da 2. düğüm atılır.

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyümü la te’ huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeşfeu indehü illa bi iznihi ya’lem. Kısmı okunup 3. düğüm atılır.

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm La te’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati ve me fil ard men zellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim . Kısmı okunup 4. düğüm atılır.

Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm la te’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm. Kısmı okunduktan sonra 5. düğüm atılır.

Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm Late’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard menzellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehü vela yühitüne bişeyin min ılmihi illa bima şa’ ve sia kürsiyyühüs semavati vel ard vela yeudühü hıfzühüma. Kısmını okuduktan sonra 6. düğüm atılır.

Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm la te’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühitüne bişeyin min ılmihi illa bima şa’ ve sia kürsiyyühüs semavati vel ard vela yeudühü hıfzühüma ve hüvel aliyyül azim. Kısmı okuduktan sonra da 7. düğüm atılır.

Sırasıyla yapılan bu işlemlerin ardından ipek ilmekler ağır bir taş bulunup altına konur. ”Bu taş bu ipeği nasıl basarsa fülan oğlu fülanın dili de öyle basılsın, Allah c.c. ın yardımıyla Ayetel Kürsi hakkı için “ denir.

“Bu taş bu ipeği nasıl basarsa fülan oğlu fülan ın kazancı ve karı bağlansın, Allah c.c. ın yardımıyla Ayetel Kürsi hakkı için.” de denebilir.

Burada söylenecek söz, niyete bağlı olarak değişiklik gösterir. İnanarak yapmak büyünün tutması için önemlidir. Aksi durumda bu işlemler boşa gidebilir.

Bağlama Büyüsü Duaları Nelerdir?
Bağlama Büyüsü Duaları Nelerdir?

Birini Kendine Aşık Etme ve Bağlama Duası

İnsanlar aşık olurlar ve bu onların en doğal hakkıdır. Bazen bu karşılık bulmayabilir. Bu durumda yapılması gerekenler vardır. Birtakım dualar ve esmalar yardımı ile seven kişi sevdiğini kendisine bağlamak ister. Önemli olan her duada olduğu gibi inanmaktır. İnanarak okunan her dua Allah katında muhakkak karşılık bulur. Ancak dua hemen kabul olacak diye bir husus yoktur. Allah doğru zamanı ve yeri bekler. Bu durumda dua kabul olmuyor diye vazgeçilmemeli ve dua etmeye devam edilmelidir.

En yaygın bağlama duası, aşağıda bahsettiğimiz 3 esma ve 3 sure olarak bilinir. Bu duaların ve esmaların düzenli ve sıralı bir şekilde okunması gerekir. Böylece istek yerine gelmiş olur. Bağlama büyüsü duası, gelin ve damat arayışına giren anneler ve babalar için de etkili olabilecek bir duadır. İşte bu esma ve duaların okunuşu:

Öncelikle El-Rahman esması okunur.

Ardından İhlas Suresi okunur. Surenin okunuşu ve manası şu şekildedir:

Kul hüvallahü ehad. Allahüs samed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehu küfüven ehad.

De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”

“Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”

Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).”

“Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

Bu sureden sonra Ya Vedud esması okunur. Ardından okunacak sure ise Duha’dır. Duha Suresi’nin kunuşu ve anlamı şu şekildedir:

Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis

Kuşluk vaktine andolsun,

Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki,

Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.

Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.

Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.

Seni yetim bulup da barındırmadı mı?

Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi?

Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?

Öyleyse sakın yetimi ezme!

Sakın isteyeni azarlama!

Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.

Bu sure okunduktan sonra Ya Mucib esması okunur. Ardından da son sure olan İnşirah Suresi okunur. Bu duanın okunuşu ve anlamı şu şekildedir:

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab

Senin için bağrını açmadık mı?

İndirmedik mi senden o yükünü?

O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

Senin şanını yüceltmedik mi?

Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul!

12 Esma Okunarak Yapılan Bağlanma Büyüsü ve Kavuşma Duası

Sevdiğine kavuşmak isteyenler 12 esma okuyarak bu dileklerini yerine getirebilir. Önemli olan her duada olduğu gibi istemek ve inanarak dua etmektir. İslam inancına uygun evlilikler göz önüne alınarak bu duanın yapılması gerekir. Kendisine nikah düşmeyen biri ile evlenmek için yapılan dualar hem sakıncalı hem de çok günahtır.

12 Esma ile zikir yapım aşamaları şu şekildedir:

Öncelikle ruhen ve bedenen temiz olmak gerekir. Bunun için abdest almak gerekir. Ardından şu esmalar okunur:

“Süphane Rabbiyel aliyyil alel vehhab”

Ya Rahman (Merhamet edenlerin en büyüğü)

Ya Selam (Kullarını güvende tutan)

Ya Azim (Pek yüce olan)

Ya Vehhab (Karşılıksız nimet veren)

Ya Semi (Her şeyi en iyi işiten)

Ya Latif (İhsanı bol olan)

Ya Mucib (Duaları kabul eden)

Ya Vedud (Sevmeye layık olan ve kullarını seven)

Ya Hamid (Her türlü övgüye layık olan)

Ya Kayyum (Varlıkları diri tutan)

Ya Muktedir (Dilediğini yapmaya gücü yeten)

Ya Cami (Tüm mahlukatı bir araya getiren)

Vallâhu ceale lekum min enfusikum ezvâcen ve ceale lekum min ezvâcikum benîne ve hafedeten ve razakakum minet tayyibât efe bil bâtıli yu’minûne ve bi ni’metillâhi hum yekfurûn.

İnsanlar dua ederken kısa bir süre içerisinde kabul olmasını isterler. Bunun için kendilerine düşen birtakım görevler vardır. Gönülden edilen duaların er geç kabul olacağı bilinir. Allah’a olan inanç ile birlikte edilen duaların kabulü mutlaka olur. Yukarıda sizler için paylaştığımız esmaların 3 kere ardı ardına okunması daha etkili olacaktır. 7 gün boyunca her gün aksatılmadan okunmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca daha önce de bahsettiğimiz gibi dua ve esmaların zikri esnasında abdestli olmak önemli bir husustur. Kıble yönüne dönülerek ve abdestli bir şekilde yapılması önemlidir.

Tavsiye

Rüya Tabirleri
seo hizmeti | aydın çıkışlı turlar | denizli çıkışlı turlar | ankara çıkışlı turlar | bursa avukat | ankara volkswagen yedek parça | aşık etme büyüsü | bağlama büyüsü | aşk büyüsü | izmir iç mimar |