Aşkınıza Nazar Değmemesi İçin Ne Yapmalısınız?

/ 13 Nisan 2021 / 975 / yorumsuz
Aşkınıza Nazar Değmemesi İçin Ne Yapmalısınız?

Aşkınıza nazar değmemesi için ne yapmalısınız başlıklı konulu yazımızda sizlere nazar ile ilgili bilgiler aktaracağız. Eski cağlardan günümüze kadar uzanan nazar sözcüğü kem göz anlamına gelmektedir. Nazardan korunmak için ise bazı uygulamalar yapılmakta ve mavi boncuk takılmaktadır. Peki nazar nedir, kimler nazar değdirir gibi konuları inceleyelim.

Nazar Nedir?

Nazar nedir sorusuna bakacak olursak eğer bu soruyu şu şekilde açıklayabiliriz. Neolitik cağlardan günümüze kadar gelen nazar sözcüğü kem göz yani kötü bakış anlamı taşımaktadır. Nazarın canlı veya cansız varlıklar üzerinde bela getirdiğine inanılmaktadır. İslam Ansiklopedisine göre nazar kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmıştır. İmrenen birinin kıskançlıkla baktığı bir şeye zarar vermesidir. Bu sebepten dolayı nazar birçok şeye değdiği gibi aşkınıza da değebilir.

Aşkınıza nazar değmemesi için ne yapmalısınız diye merak ediyorsanız bunun için bazı dualar ve medyumlardan yardım alabilirsiniz. Ayrıca halk arasında inanılan kurşun dökme, mavi boncuk taşıma gibi inançlar da vardır. 

Kimler Nazar Değdirir?

Kimler nazar değdirir konusuna açıklık getirecek olursak eğer bunu da şu şekilde açıklayabiliriz. Hem göz hem de söz ile değen nazar, kıskanç, çekemeyen, imrenen kişiler tarafından değer. Mutlu evlilikleri olan veya özel ve iş hayatı iyi giden kişiler bazen kem gözlü insanların nazarına gelmektedir. Bu insanların mutlu insanların hayatına imrenerek bu insanların hayatlarına söz veya göz ile bir şekilde nazar değdirmektedirler. Bu sebepten dolayı aşkınıza, evliliğinize nazar değmesi mümkündür. Burada aşkınıza nazar değmemesi için ne yapmalısınız sorusu sorulabilir. Böyle bir durumda bir medyuma gidebilir ve nazara karşı koruma ritüelleri yaptırabilirsiniz. Ayrıca dualar ile de kendinizi ve ailenizi nazardan koruyabilirsiniz.

Gözle değen nazar, birinin birine veya bir eşyaya kem gözle bakması sonucu gelişir. Söz ile nazar ise beğendiği bir şeye veya birine imrenerek dile getirmesi ile meydana gelir. Halk arasında mavi gözlü insanların nazar değdirdiğine inanılır. Bunun yanı sıra yeşil veya çakır gözlü insanlarında nazar ettiğine dair inanışlar vardır. Nazar gücü olduğu inanılan kişiler ise açgözlü, kıskanç, kötü niyetli insanlar gibi insanlar sayılabilir.

Nazar Kimlere Değer?

Nazar kimlere değer diye baktığımız da şu şekilde açıklayabiliriz. Nazar, mutlu çiftlere, başarılı insanlara, çocuklara, iyi urun veren tarlalara, iyi süt veren hayvanlara, bu ve benzeri şeylere değebilir. Bu gibi özelliklere sahip insanlara ve cansız varlıklara kıskanç, fesat insanların gözü değer. Bu insanların kıskanç olmasının sebebi bu gibi özelliklere sahip olamamasıdır. Ayrıca nazar denilen olay sadece kötü enerjiden veya kıskançlıktan meydana gelmez, insanların yakınlarına duyduğu aşırı sevgiden de meydana gelmektedir.

Aşkınıza Nazar Değmemesi İçin Ne Yapmalısınız?
Aşkınıza Nazar Değmemesi İçin Ne Yapmalısınız?

Nazar Karşı Yapılan Ritüeller

Nazara karşı yapılan ritüeller arasında neler vardır bir inceleyelim.

  • Nazar muskası: çocukları ya da yetişkinleri nazardan korumak için insanlar bir medyum veya hocaya nazar muskası yaptırmaktadır. Bu muskaya Kuran-i Kerimden dua veya sureler yazılmaktadır. Bu dualar bir kâğıda yazıldıktan sonra bu kağıt üçgen şekline getirilir. Bu üçgen kağıt yedi kat muşambaya sarılır ve bir bez içerisine konarak boyunda, omuzda veya koyunda saklanmaktadır. Adet olarak muskayı hazırlayan kişiye arpa, un ya da kişinin ekonomik durumuna göre bir miktar para vermek gerekir. Aşkınıza nazar değmemesi için ne yapmalısınız sorusunun cevaplarından bir tanesi de nazar muskasıdır.
  • Nazarlık: nazarlık için mavi boncuk, yedi delikli boncuk, kuru karanfil, çörek otu, geyik boynuzu gibi materyaller kullanılmaktadır. Bu materyallerin nazarı uzaklaştırdığına ve etkisiz hale getirdiğine inanılmaktadır. Nazara karşı kullanılan bu materyallerin bazıları üstte taşınır, bazısı bağ bahçeye asılır, bazıları da hayvanlara bağlanmaktadır.
  • Nazar boncuğu: Bu nazar boncuğunun halk arasında kötü niyetleri ve kötü gözleri ortadan kaldırdığına inanılmaktadır. Nazar boncuğu, mavi renkli üzerinde göz şekilleri bulunan bir objedir. Çocuklarına kuşağına veya omuzlarına yerleştirilir. Büyükler ise bunu kıyafetlerin üzerinde veya bileklerinde taşıyabilir. Nazar boncuğu sadece kişilerin üzerinde taşınmaz. Aynı zamanda evlerin girişlerine, otomobillere, kamyonlara, hayvanların boyunlarına ya da bağ bahçeye asılabilir. Nazar değmesi sonucu bu boncuğun patladığına inanılmaktadır.
  • Nal: bazı yörelerde nazarlık olarak at veya eşek nalı kullanılmamaktadır. Bu nal nesnesinin kötü bakışları üzerine çekerek nazarı engellediğine inanılır. Bu yüzden evlere, arabalara asılmaktadır. Bazen hayvanlara nalın üzerine mavi boncuk yapıştırılarak asıldığı görülür. Özellikle Adana, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa gibi bölgelerde evlere at nalı asılmaktadır.

Bu gibi uygulamalar insanlar tarafından nazara karşı korunmak için yapılan ritüellerdir.  Bu gibi ritüeller ile aşkınıza nazar değmemesi için ne yapmalısınız sorusuna cevap bulabilirsiniz. Peki nazar değdikten sonra ne gibi uygulamalar yapılır onlara bakalım.

Nazar Değdikten Sonra Yapılan Uygulamalar

Nazar değdikten sonra yapılan uygulamalar arasında kurşun dökme, tuz dolandırma, tütsüleme gibi ritüeller bulunmaktadır.

  • Kurşun dökme: nazar değdikten sonra kurşun dökme uygulaması yıllardan beri halk arasında yaygın olarak kullanılan bir çalışmadır. Kursun dökme işini her yerde nazarı tedavi etme gücüne sahip kişiler yapabilir. Kursun dökme esnasında bazı pratikler üç kez tekrarlanmaktadır. Bu da insanların 3, 5, 7 gibi rakamlara yüklediği kutsal ve mistik manalardan gelmektedir. İnanışa göre bu işlemin 3 tekrarlanması uygulamanın gücünü arttırmaktadır.
  • Tütsüleme işlemi: tütsü yakmak halk arasında nazar değen kişileri iyileştirdiğine inanılmaktadır. Burada malzeme olarak genellikle üzerlik otu kullanılmaktadır. Aynı zamanda kuru karanfil, çörek otu gibi malzemeler de tercih edilmektedir.
  • Köz söndürme: Bu uygulama hastanın, annesi, abalı, teyzesi gibi yakınları tarafından yapılmaktadır. Buradaki amaç kişiye nazar değdiren kişiyi bulmaktır. Bir fal çeşidi olan koz söndürme işlemi esnasında bazı sesler çıkmaktadır. Burada nazar değdiren kişinin tespiti için közün suyun içerisinde veya üzerinde durmasına bakılır. Aynı zamanda koz söndürürken çıkan cız sesinin de kötü ruhları uzaklaştırdığına inanılmaktadır. Bu şekilde hastanın iyileşeceği düşünülmektedir.
  • Tuz dolandırma: tuz dolandırma işleminde tuzun ateşte yanarken çıkardığı çıt sesleri ile nazar değdiren kişinin gözlerinin yandığına inanılmaktadır. Aynı zamanda tuzun okunması da büyü işlerinde önemlidir.

Nazara Karşı Okunan Dualar

Nazara karşı okunan dualar nelerdir diye bakalım. İslam dininde nazarın var olduğuna dair inanışlar vardır. Peygamber Efendimizin nazar ile ilgili sözleri de bulunmaktadır. Örneğin “Göz değmesi haktır “ gibi. Ancak İslam dininde yukarıda bahsettiğimiz bu uygulamaların hiçbirine yer verilmemektedir. Hatta haramdır. Çünkü sadece Allah’tan yardım dilemek gerekir. Bunun için de insanlar dualara sığınmalıdır. Peygamberimiz nazar sahibi olan kişilere nazar değdirmemeleri için hoşlarına giden bir şey gördüklerinde onlara bereketle dua etmelerini bildirmiştir.  Bunun yanı sıra alimler Allah hayırlı eylesin gibi sözlerin nazardan koruyacağına inanmaktadırlar.

Felak ve Nas sureleri inmeden önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem  Cinlerin ve  şeytanların şerrinden sana sığınırım gibi dualar etmiştir. Peki bu dualar hangileridir bakalım.

Nazar Duası Okunuşu:

-Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

Nazar Duası Anlamı:

-Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. Hâlbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.

Nazara Karşı Okunacak Dua:

Okunuşu: “Euzü bi-kelimâtillahittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmmeh”

Anlamı: Şeytanların, haşaratın ve kem gözlerin şerrinden Allah’ın kusursuz kelamlarına sığınırım.

Felak Suresi Okunuşu:

Kul, euzü birabbil felâk, min şerri ma halak, ve min şerri gasikin iza vakab, ve min  şerrin neffassâti fil ukad, ve min şerri hâsidin iza hased.

Felak Suresi Meali ve Anlamı:

De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

Nazara Karşı Okunacak Etkili ve Kuvvetli Dua:

Okunuşu:

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Allâhümma’hrusnâ bi-‘aynike’lletî lâ-tenâmu, ve’hfaznâ bi-ra’fetike’lletî lâ-terâmu, ve’rhamnâ bi-kudretike ‘aleynâ felâ tühlik ve ente sikatünâ ve recâunâ, yâ erhame’r râhimîne ve yâ ekreme’l-ekremîne.

“Allâhümme, yâ mukallibe’l-kulûb, sebbit kulûbenâ ‘alâ dînike ve tâ‘atike.” “Allâhümme’c‘al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem‘î nûran ve ‘an yemînî nûran ve ‘an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran ve’c‘al lî nûran.”

El-hamdü li’llâhi’llezî tevâda‘a küllü şey’in li-‘azametihî ve’l-hamdü li’llâhi’llezî zelle küllü şey’in li-‘izzetihî, ve’l-hamdü li’llâhi’llezî hada‘a küllü şey’in li-mülkihî, ve’l-hamdü li’llâhi’llezî istesleme küllü şey’in li-kudretihî

Nazara İyi Gelen Kalkan Dua:

Fatiha SuresiBismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin Errahmânir’rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în İhdinessırâtel müstakîm  Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn”

Kem Gözlere, Göz Değmesine ve Göze Gelmeye Karşı Okunacak Dua:

Kelam Suresi 51. Ayet Arapça Meali:  “Bismillahirrahmanirrahim Ve in yekadullezine keferu le yuzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuz zikra ve yekulune innehu le mecnun mecnunun”.

Kelam Suresi 51. Ayet Türkçe Meali: “Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla. Ve inkar edenler, zikri Kur’an-ı Kerim-i işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleri ile devirirler. Ve; Muhakkak ki o, gerçekten mecnundur derler.”

Kalem Suresi 52 Ayetinin Arapça Meali; “Bismillahirrahmanirrahim Ve ma hüve illa zikrun lil alemin alemine.

Kalem Suresi 52 Ayetinin Türkçe Meali; “Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Ve O Kur’an-ı Kerim, alemlere zikirden ve öğütten başka bir şey değildir.”

Güçlü Nazar Duası:

Ayetel Kürsi “Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.”

İhlas Suresi Okunuşu:

Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

İhlas Suresi Meali ve Anlamı:

De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”
“Allah Samed’dir. (O, hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey O’na muhtaçtır)”. O’ndan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır.”
‘’Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

Nas Suresi Okunuşu:

Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.

Nas Suresi Meali ve Anlamı: De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”

Besmele ile beraber sabah akşam 3 defa “Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil Erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemi’ul alim” okuyan kişi, büyü ve nazardan korunur.

Aşkınıza nazar değmemesi için ne yapmalısınız sorusunu bu şekilde cevaplamış olduk.

seo hizmeti aydın çıkışlı turlar denizli çıkışlı turlar ankara çıkışlı turlar bursa avukat