Aşk Büyüsü Duaları Nelerdir?

/ 18 Şubat 2021 / 5.410 / yorumsuz
Aşk Büyüsü Duaları Nelerdir?

Aşk büyüsü duaları nelerdir? Aşk büyüsünün tanımı ve ne için yapıldığı gibi merak edilen konularla ilgili bilgileri öğrenmek için yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. İşin ehli kişiler tarafından yüzyıllardır topraklarımızda büyü yapılmaktadır ya da bozulmaktadır. Farklı işler ve ihtiyaçlar için farklı büyüler vardır. Her birinin duası, yapım aşaması, ihtiyacı olan malzemeleri birbirinden farklı olmaktadır.

Aşk büyüsü de bu büyülerden sadece biri olmaktadır. Birinin size bağlanması, aşık olması için ya da birinin başka birine aşık olması için yapılır. Farklı türleri bulunmaktadır. Aşk büyüsünün ne olduğunu, kimlerin yapabileceğini, ne kadar sürede etki ettiğini, türlerini aşağıdaki yazımızda ayrıntılı olarak bulabilirsiniz.

Aşk Büyüsü Nedir?

Dünya tarihine bakıldığında her yerde ve her olayın altında bu tür manevi içerikler olduğu görülmektedir. Bunlar içerisinde de en çok tercih edileni aşk büyüleri olmaktadır. Çünkü insanların sevgi ve aşka olan ihtiyaçları bilinmektedir. Her insan sevmek ve sevilmek ister.

Aşk büyüsü nedir sorusunun cevabına gelince de çeşitli eşyalar ve dualar ile alanında uzman bir kişinin iki insanı birbirine yaklaştırmak için yaptığı ritüel denilebilir. Pek çok çeşidi bulunmaktadır. İhtiyaca göre bu çeşitlerden biri ya da birkaçı kullanılmaktadır.

Aşk Büyüsü Yapmak İçin Ne Yapmalı?

Çok farklı türleri bulunan bu manevi içeriğin uygulaması da oldukça önemli olmaktadır. Her insanın yapmaması gerekmektedir. Özellikle işinde uzman olan biri yapmalıdır. Aksi takdirde olumsuz sonuçlar doğurabilir, beklenmedik durumlara yol açabilir.

Her aşk büyüsünün ihtiyacı olan malzemeler bulunmaktadır. Birinin fon kartonuna ihtiyacı varken birinin ipliğe ihtiyacı olabilir. Bazısında yapılan insandan alınan bir eşya ya da bir saç teli kullanılırken bazısında ise ona bir şey yedirmek gerekmektedir.

Bunlar arasındaki farkları, nelere ihtiyaç duyulduğunu, hangi duaların okunması gerektiğini aşk büyüsü türleri yazısında bulabilirsiniz. Aşk büyüsü için gereken malzemeler de aşağıdaki başlık altında bulunmaktadır.

Aşk Büyüsü Türleri

Dünya üzerinde yapılan pek çok aşk büyüsü çeşitleri mevcut olmaktadır. Bunların içinde nohutlu yapılandan düğüm ile yapılana kadar oldukça farklı seçenekleri olmaktadır.  Bunlar nasıl uygulanır, evde yapılabilir mi yoksa uzman birinin mi yapması lazım, malzemeler nelerdir gibi soruların cevabını inceleyebilirsiniz.

Nohut Büyüsü

Oldukça basit olan ve evde de yapılabilen bir aşk büyüsü olmaktadır. Bunun için 41 adet nohut, bir tane kaynatmak için kap, bir miktar su lazımdır. Öncelikle 41 nohutun üzerine ihlas suresini okumalısınız. Nohut tanelerinin her birinin üstüne büyüyü yaptığınız kişinin adını söyleyerek kabın içine koymalısınız.

Kabın içine yeterli miktarda su eklenip haşlanması sağlanır. Bu sırada da aşağıdaki dua 5 kere okunmalıdır.

“Ve ilâ ervâhi cemî’ı ihvânihî minel-enbiyâi vel-murselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû ‘aleyhim ecma’în.Ve ilâ ervâhi âlihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve ashâbihî ve etbâ’ıhî ve cemîı’ zürriyyâtihî rıdvânullâhi te’âlâ ‘aleyhim ecma’în.”

Nohutların üstüne okunan İhlas suresi ise aşağıda bulunmaktadır.

İhlas Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O ‘na bir denk de olmadı.

Bir de 3 nohut ile yapılan nohut büyüsü bulunmaktadır. Burada da dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Öncelikle her nohut ayrı bir kap içinde kaynatılmalıdır. Nohutlar iyice haşlanınca 3 defa aşağıdaki sözler söylenmelidir.

“Nohut büyüsü yapmak, sevdiğimle kavuşmak için nohut büyüsü yapıyorum, nohut büyüsü beni sevdiklerim ile bağlıyor.”

Yukarıdaki sözler söylenip her defasında nohutlara üflenmelidir. Sonrasında üç nohut sudan çıkartılmalı ve hiç insan basmayacak bir toprağa gömülmelidir.

Fotoğraf ile Aşk Büyüsü Duası

Kendine aşık etme büyülerinden biri de bu olmaktadır. Bunun için büyü yapılan kişinin bir fotoğrafı lazımdır. Ancak fotoğrafı yoksa temsili bir çizim de olabilir. Çizimde uzuvlar, kalp ve kafa olmalıdır. Daha sonra ayakta doğuya yönelmek gerekir. Gözleri kapatmalısınız. Fotoğraf da bu sırada önünüzde olmalıdır. Aşk büyüsü duası olarak 7 defa şu cümleleri tekrar etmelisiniz:

“Ey Hüddam Zargon Efendi, fotoğraf büyüsü ile kendime aşık etmek istediğim kişinin kalbi bana mühürlensin istiyorum, hüküm sendedir artık.”

Yukarıdaki cümle 7 kere söylenirken gözler de kapalı olmalıdır. Bu sırada da sevilen kişi ve nasıl kendinize aşık etmek istediğinizi düşünmelisiniz. Daha sonra fotoğraf önünde dizüstüne çözülmelidir. Sağ el ile fotoğraftaki kişinin kafasına, sol el ile de kalbine dokunulmalıdır.

Bu sırada da şu cümleler söylenmelidir:

“Ey Zargon Efendi, kafasını ve kalbini tamamen karşı taraftan ve başka insanlardan koparıp kendime bağlamak istediğim bu kişinin kafasını bana teslim et, düşüncelerini bana yönlendir ve kalbindeki bütün hassas duyguları da benimle hemhal et, sen bu işin piri ve üstadı olarak bana en güzel şekilde yardım edeceksin ve benim bahtımı açarak kendime bağlamak istediğim bu kişinin yüreğini de düşüncelerini de tamamı ile bana açacaksın. Hüküm sende olduğu için artık sana karşı koyacak herhangi bir kişi ya da varlık da bulunmamaktadır, işini hakkıyla yap ve görevini ifa et.”

Bu fotoğraf büyüsü ile aşık etme ritüelinin son kısmında resim ikiye katlanır. Resimli yer içe gelmelidir. Bu şekilde saklanmalıdır.

Aşk Büyüsü Duaları Nelerdir?

Ateş ile Yapılan Aşk Büyüsü Duası

Oldukça karmaşık bir büyü olmaktadır. Evde tek yapılamayabilir. İlk olarak iki kağıt lazım olmaktadır. Birine karşıdaki kişiye duyduğunuz aşk ile ilgili cümleler yazılır. Birine de sizin ve büyü yaptığınız kişinin isimleri yazılır. Açık bir alanda kağıtlar iç içe geçirilerek yakılır.

Ateş ile aşk büyüsü yaparken okunacak dua ise şöyledir:

Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kîllete hiletiy ve hevâniy alennâs; Yâ Erhamerrahimiyn, ente Rabbül müstad’âfiyn; ente erhamu biy min entekileniy ilâ aduvvin bağiydin yetecehhemuniy, ev ilâ sadıykın karîbin mellektehu emrî. İn lem tekûn gadbane aleyye, felâ ubâliy, gayre enne âfiyeteke ev seûliy. Euzü binûri vechikellezi eşrekat lehu zulûmatu ve salâha aleyhi emriddünya vel âhıreti en yenzile bi gadabüke ev yehılle aleyye sehatük; ve lekel utba hatta terda ve lâ havle velâ kuvvete illâ bike. Allahu nurus semavati vel ard, meselu nurihi ke mişkatin fiha misbah, elmisbahu fi zucaceh, ezzucacetu ke enneha kevkebun durriyyuy yukadu min şeceratim mubaraketin zeytunetil la şerkiyyetiv ve la ğarbiyyetiy yekadu zeytuha yudi’u ve lev lem temseshu nar, nurun ala nur, yehdillahu li nurihi mey yeşa’ ve yadribullahul emsale lin nas vallahu bi kulli şey’in alîm.

La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehül aliyyül azim. La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehül aliyyül azim. La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehül halimül kerim. Bismillahillezi lailahe illa hüvel aliyyül halim. Sübhanallahi Rabbil arşil azim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ke ennehüm yevme yeravne ma yuaduune lem yelbesuune illa saten min neharin, belagün fehel yühlekü illal-kavmül-fasikuun. Allahümme inni es’eluke mucibati rahmetike ve azaime mağfiretike ves-selamete min külli ismin vel-ğanimete min külli birin vel-fevze bil cenneti ven-necate minen-naar. Allahümme la deda’li zenben illa ğaferteh, vela hemen illa ferecteh, velaa deynen illa kadayteh, veha haceten min havaicid-dünya vel-ahireti illa kadayteha birahmetike ya Erhamerrahimin.

Kilit ile Yapılan Aşk Büyüsü Duası

Bu büyü eski kilit ile yapılmaktadır. Dualar ile beraber kilit bir torbaya anahtar da bir torbaya koyulur. Bir hafta bu şekilde saklanır. Daha sonra da torbalar alttan kesilerek ikisi bir torbaya koyulur. Bir hafta da bu şekilde saklanır.

Sonrasında yine torba alttan kesilir ve kilit kapatılır. Anahtar ve torbalar da ateşte yakılır. Kilit ise bir göl, deniz içine atılır. Kilit ile yapılan aşk büyüsü  yapıldıktan sonra şu dua 3 kere okunur:

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

1- Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak.

2- Min şerri mâ halak.

3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.

4- Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad.

5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Saç Teli ile Yapılan Aşk Büyüsü

Saç büyüsü yapmak için büyü yapılan kişinin saçından bir tel alınmalıdır. Saç teli ikiye bölünür. Beyaz kumaşın içine koyulur. Daha sonra bu kumaşın üzerine aşık olunan ve aşık olan kişinin isimleri 14 defa yazılır.

Daha sonra bir miktar su içine bu beyaz kumaş koyularak bir gece beklenir. Diğer gün tekrar kuru beyaz bezin içine saç teli koyulur. Daha sonra da bu büyü yapılırken kullanılan her şey bir çukur içine gömülür. Bu çukur etrafında 14 tur atılır. He turda aşık olacak kişilerin isimleri söylenir.

Çabuk Tutan Aşk Büyüsü Duası

Beş gün boyunca gece yatmadan hemen önce okunur.

“Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni ve li tusnea ala ayni İz temşi uhtüke fetekulü helş edüllüküm ala men yekfülühü fe raca’nake ila ümmike key tekarra aynüha ve la tahzenve katelte nefsen fe necceynake minel ğammi ve fetennake fütuna Yühibbunehüm kehubbillah, Vellzine amenu eşeddü hubben lillah Züyyine lin nasi hubbüş şehevati minen nisai vel benine vel kanatiyril mükantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel hars, zalike metaul hayatid dünya, vallahü indehu husnül meab kiramen katibine ya’lemune ma yafalun Allahümme heyyic kalbi ve akli fülan ala hubbi fülaneh.”

Bir diğer çabuk tutan aşk duası ise şöyle olmaktadır:

“Allahümme fâtırıssemavati vel ardı âlimülgaybi veşşehadeti. Allahümme inni a’hedü ileyke ahden fî hazihil hayatid dünya Inneke entellahü lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerike leke ve enne Muhemmeden abdüke ve resûlüke fela tekilni ilâ nefsi darfate aynin feinneke in tekilni ilâ nefsi tukarribüni minneşşerri ve tüba’id jnî minel-hayri ve inni lâ âsiku illâ birah-metike fec’al rahmetike lî ahden indeke tufinihî yev-mel kıyameti inneke lâ tuhlifül-miâd.Ente ya rabbi hasbi ala (burada ilgi duyulması istenen kişinin ismi söylenir) a’tıf kalbehü alleyye ve zellilhü li”

Düğüm Büyüsü İle Aşık Etme

Bu büyü kör insanlara etki etmemektedir. Ayrıca ikiz kardeşi olan kişilere de yapmamak gerekmektedir. Öncelikle bir siyah ip gerekmektedir. Siyah ipin boyu bu büyüyü yaptıran kişiden daha uzun olmalıdır. Bu ipe 41 adet düğüm atılmalıdır. Her bir düğümde aşık edilmek istenen kişinin adı 3 defa söylenir.

Daha sonra hiç kullanılmamış kağıt ve kalem gerekmektedir. Bu kağıda aşık ettirilecek kişinin adı, yaşadığı yer ve annesinin ismi yazılır. Kağıt büyük olmamalıdır. En son aşamada ise kullanılan bütün malzemeler yakılır.

Tavsiye

Zenginlik Büyüsü