Anında Kabul Olan Aşk Duası Ritüeli

/ 3 Şubat 2021 / 1.662 / yorumsuz
Anında Kabul Olan Aşk Duası Ritüeli

Anında kabul olan aşk duası ritüeli aslında herkesin ihtiyaç duyduğu bir durum. Kendimizi yetersiz hissettiğimiz zamanlarda dualara sığınırız. Hemen her konuda okunacak dua bulunmaktadır. Çare arayanların ilk yaptığı dualar ile çare bulmak olmaktadır. Bu durumlardan biri de aşk konusudur.

Aşk oldukça insani bir olaydır. Her insanın başına gelebilen ve ne zaman nerde karşınıza çıkacağı belli olmayan durumdur. Her zaman karşılıklı olmaz. Bazen karşıdaki kişinin de aynı hisleri beslemesini isteriz. Bu durum olmayınca da kendimizi çaresiz hissederiz.

Bu durum için de bir çare bulunmaktadır. Bu çare aşk duası olarak nitelendirilmektedir. Aşk ile ilgili her durum için bir dua bulunmaktadır. Bu durumları ve duaları aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz.

Birinin Size Aşık Olmasını İstiyorsanız Bu Duayı Okuyabilirsiniz

Birine karşı hissettiğiniz duygunun onun da size karşı hissetmesini istiyorsanız bu duayı okuyabilirsiniz.  Çok kısa sürede etki ettiği söylenmektedir. Bunun yanında duaya inanmak ve gönülden yapmak da etkileyecektir.

Bu duanın bir özelliği de okuyacağı gün olmaktadır. Cuma gecesi yani perşembe akşam saatinden sonra okumalısınız. Peki birinin aşık olması için dua nasıl olmaktadır? Bu şu şekilde olmaktadır:

Allahümmec alil kur ane lena fiddünya karinan ve fil kabri münisan. Ve fil kıyameti şefian. Ve minen naristiran ve hicaban. Birahmetike ya erhamerrahimin. La ilahe illallahül melikül kahhar. La ilahe illallahül melikül cebbar. Ya Allah, hasbiyallah.

Sevgilinizin Sevgisini Elde Etmek İçin Okunacak Dua

Birini sevebilir ve ondan da karşılık beklenebilirsiniz. Bazı zamanlar bu karşılığı göremezsiniz. Bu durumda üzülmenize gerek bulunmamaktadır. Bunun için de okuyabileceğiniz bir Anında kabul olan aşk duası ritüeli bulunmaktadır. Bunu art arda üç gün okumalısınız. Okumanız gereken bir de sayı bulunmaktadır. Bu aşk duası günlük olarak 1001 defa okunmalıdır.

Şu şekilde olmaktadır:

Bismillahirrahmanirrahiym eyne mâ tekûnû ye’ti bikumullâhu cemîan İnnehu filan binti/bin filan ala racihi le kadirun.

Sevilen Kişinin Size Aşık Olması İçin Ne Yapılabilir?

İstenilen kişinin size aşık olması için dua ile beraber bazı ritüelleri de yerine getirmeniz gerekmektedir. Anında kabul olan aşk duası ritüeli yaparken inanmak oldukça mühim olmaktadır. Aşama aşama yerine getirmeniz gereken uygulamayı bu yazıdan okuyabilirsiniz.

Öncelikle bu uygulamayı yapacak kişinin ve yapılan kişinin  fotoğrafına ihtiyacınız vardır. Bu iki fotoğraf üzerine sahiplerinin ismi yazılır. Bunlar yuvarlak içine alınır. Bir sonraki aşama fotoğraflara “Ya Vedud” sözcüklerinin 1000 defa okunması olmaktadır. Fotoğrafların üzerine istenilen dualar ve niyetler edilir. Son aşama ise yatılan odanın duvarına asılması olmaktadır.

Yaklaşık bir hafta içerisinde etki etmesi beklenen bu ritüeli uygulamak oldukça basit olmaktadır. Ayrıca aşağıdaki duayı da okuyabilirsiniz :

“Ya kadim, ya daim, ya kadim, ya daim, ya karrar, ya ehad, ya Muhammed. Kul huvallahü ehad, lem yelid velem yuled ve lem yekün lehu küfuven ehad. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecmain.”

Bunu sabah namazının ardından 100 defa okumak gerekmektedir. Ayrıca üç gün sürmelidir. Kabul olmasının bir diğer koşulu ise kimsenin haberinin olmamasıdır.

Anında Kabul Olan Aşk Duası Ritüeli
Anında Kabul Olan Aşk Duası Ritüeli

Aşk Duasını Elma Üzerine Okuyarak Aşık Etme

Dualar ve büyüler çeşitli nesnelerin üzerine okunarak yapılmaktadır. Kimi zaman yapılan kişinin bir eşyası, kimi zaman bir hayvandan alınan bir bölüm bu uygulamaların malzemeleri olmaktadır. Bunlardan biri de elma olmaktadır.

Anında kabul olan aşk duası ritüeli ile beraber elma ile aşık etme de hem sevgili hem de eş daha da bağlanabilir. Aşağıda belirtilen dua 7 defa elma üzerine  okunarak yapılmaktadır. Hemen sonrasında yapılan kişiye yedirmek gerekmektedir. Okunacak dua ise şu şekilde olmaktadır:

“Yâ kaviyyü yâ metînü yâ alîmü yâ hakîm.”

Karşılığı Olmayan Aşklar İçin Okunacak Dua

Aşk her zaman karşılıklı yaşanmamaktadır. Karşıdaki insan çok sevilse de sizi sevmeyebilir. Bu durumu her iki tarafın da birbirini sevmesi ile değiştirmek mümkün olmaktadır. Anında kabul olan aşk duası ritüeli olan karşılıksız  aşklar için dua okuyarak bunu sağlayabilirsiniz. Bu dua ise şu şekilde olmaktadır:

“Senestedricühüm min haysü la Ya’Lemun.”

Yukarıdaki cümleyi 7 gece boyunca okumak gerekmektedir. Ayrıca belirli bir sayı olarak okunmalıdır. Bu sayı ise 1667 olmaktadır. Bir hafta içerisinde etki edeceği söylenmektedir.

Bu Aşk Duası 3 Gün İçinde Kabul Oluyor

Yapılan duaların, ritüellerin biran önce sonuçlanmasını isteriz.  Karşılığı olmayan aşklar, muhabbetin artırılması, eşlerin birbirine olan sevgisinin artması için de bazı uygulamalar bulunmaktadır.  Anında kabul olan aşk duası ritüeli olarak aşağıdaki en kısa sürede sevdiğini kendine aşık etme duası okunabilir.

BismillahirRahmanirRahim.

Ya Kadiru Ya Ellah Ya Kadimu Ya Ellah Ya Rahmanu Ya Ellah Ya Rahiymu Ya Ellah Ya Keriymu Ya Ellah

Yukarıdaki Esma-i Şerifler okunurken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Bunların fazla okunması tehlikeli olmaktadır. Toplamda tam 3000 defa okunmalıdır. Bir tane dahi fazla okunursa sevdiğiniz kişinin başına kötü olaylar geleceği söylenmektedir. Doğru bir şekilde yapıldığında ise üç gün içerisinde etkisini gösterecektir.

Sevdiğiniz Erkeğin Size Aşık Olması İçin Okunacak Dua

Aşık olduğunuz kişi size aşık olsun istersiniz. Peki o bunun farkında mı? Farkındaysa size karşı hiçbir şey hissetmeyebilir. Karşı cinsinin erkekse aşağıdaki duayı okuyarak bunu sağlayabilirsiniz. Anında kabul olan aşk duası ritüeli olarak erkeği kendi aşık ettirmek için dua doğru ve düzgün bir şekilde okunmalıdır.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû.

Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’.

Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn.

Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm.

Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.

Besmele ile Aşk Duası

Sadece dua ile değil besmele ile de karşıdaki kişi size bağlanabilir. Sevdiğini kendine besmele ile bağlama için bazı ritüeller bulunmaktadır. Bunun için bir bardak su kullanılmalıdır. Ağzı açık olan bir bardak suya 786 besmele okunur. Bu su kendinize bağlamak istediğiniz kişiye içerilir. Kısa süre içerisinde etki gösterdiği söylenmektedir.

Okunabilecek Aşk Duaları

Pek çok aşk ritüelinden, duasından bahsettik.  Bunların dışında da bulunanları da aşağıda bulabilirsiniz. Oldukça kuvvetli olan bu doğaüstü yazılar ile siz de sevdiğinizi kendinize başlayabilirsiniz. Bunlardan biri şu şekilde olmaktadır:

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ.

Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ.

Okurken dikkat edilmeli, kelimeler doğru telaffuz edilmelidir. Düşünce, hissiyat olarak olumlu olunmalıdır. Gönülden olacağına inanılmalı, günah olduğu söylenen büyüler yerine bu dualara sığınılmalıdır. Allah’a güvenip onun hizmetlerini görmek için dua etmek yeterli olmaktadır. Onun gücü ile istediğinizi alacağınız bir diğer dua da şu şekilde olmaktadır:

Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm.

Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn.

Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed

40 Günde Karşıdakini Kendine Aşık Etmek İçin Neler Yapılmalı?

Her duanın faydasının olduğu söylenen durumlar bulunmaktadır. Bunlar bazen çok etkiliyken bazısı da uzun sürede etki göstermektedir. Önemli olan sabırlı bir şekilde inançlı olarak bunları uygulanabilmektir.

Peki aşamaları nedir? Öncelikle iki rekat hacet namazı kılınmalıdır. Sabah namazından sonra kılınması da önerilmektedir. Daha sonra 7 defa Yasin Suresi okunmalıdır. Sonrasında ise Mülk Suresi okunur. Aşr duası da okunduktan sonra 99 defa İhlas, Felak, Kevser ve Nas Sureleri okunur.

Okuma bittikten sonra ise anne ismi ile beraber istek ve dilek söylenir. Her ne kadar uzun da süre bir günü ayırarak sevdiğinizi kendinize aşık edebilirsiniz. Ayrıca bunu yaparken dine karşı çıkmadan ve onun gereklerini yerine getirerek yapmış olursunuz. Yukarıda sayılan her bir dua her bir tesbih ile amacınıza ulaşmanız mümkün olmaktadır. Aşk ve bağlama duası ile mutluluğu sağlayabilirsiniz. İnanmanız ve Allah’a güvenmeniz yeterli olacaktır.